ENG
Johan Martin Stenfjell - hovedbilde

Foto: Eli Kappfjell

Johan Martin Stenfjell 1900 – 1969

I disse opptakene får vi høre Johan Martin Stenfjell framføre to eksempler på reinlokk. Disse har han selv brukt da han drev med reindrift i Kolbotn reinbeitedistrikt, nå Voengel Njaarke.

Opptakene er gjort av Ola Kai Ledang, Norsk folkemusikkinstitutt i 1966. De er nå en del av Ruong, Frette & Jernslettens vokalsamling ved Samisk arkiv (SAMI/PA- 1033).

Lill Westerfjell Kalstad har vært ansvarlig for utvelgelse av opptakene, og for å utarbeide webteksten.

Johan Martin Stenfjell var født i en teltkåte i sommerlandet 20.06.1900. Hans foreldre var Lars Jonassen Stenfjell og Marit Nilsdatter Westerfjell. Han var nummer tre i en søskenflokk på seks.

Johan Martin Stenfjell - ungdomsbilde
Ungdomsbilde av Johan Martin Stenfjell

Reindrift ble hans yrke, også i voksen alder. Hans søsken giftet seg og flyttet ut, og han ble igjen og drev alene. Derfor satset han på å ha en tam reinflokk, så han kunne jobbe lettere med den. I følge hans datter, Eli Kappfjell, var det to viktige forutsetninger for å kunne lykkes med dette. Han måtte ha en god gjeterhund og han måtte bruke stemmen slik at både rein og hund fikk tillit til han og skjønte hva de skulle gjøre.  

I det første opptaket, driving av rein, hører vi hvordan han brukte stemmen til å drive reinflokken framover, samtidig som han ga beskjeder til hunden hva den skulle gjøre. I det andre opptaket, reinlokk, hører vi hvordan Johan Martin lokket på reinen, slik at de fulgte etter han. 

I Václav Mareks bok, Samene i Susendalen, har Lars Børgefjell forklart reingjeterens måter å bruke stemmen for å kommunisere med reinflokken. Gjeteren bruker forskjellige ord, tonefall og styrke på stemmen når de skal drive flokken framover, regulere farten eller endre retning. De kan også få flokken med seg ved å gå foran den og bruke stemmen til å lokke den med seg. Samtidig kommuniserer gjeteren med hunden, som også er dressert til å lyde mange tilvante beskjeder gitt med stemmen.