ENG
Paul Vesterfjell crop

Paul Vesterfjell – Viesterviellien Paule

Disse opptakene av Paul Vesterfjell er en del av lydmateriale fra samiske områder som ble samlet inn av Nordisk samisk institutt (NSI) i begynnelsen av 1980-årene. Opptakene er gjort av Lajla Mattsson Magga i 1982 og de er på sørsamisk.

Etter at Nordisk samisk institutt ble en del av Sámi allaskuvla /Samisk høgskole, ble det innsamlede lydmaterialet overført til Samisk arkiv. Samisk arkiv har i løpet av 2016 konvertert noe av dette materialet til dagens digitale form, blant annet disse opptakene av Paul Vesterfjell. Digitalisering og lydforbedring av opptakene er gjort av DigForsk AS. Lill Westerfjell Kalstad har vært ansvarlig for å velge ut de opptakene som blir presentert her, og hun har også utarbeidet webtekstene.

Om opptakene

På det første opptaket er en fortelling som Paul har fortalt i mange sammenhenger, De tre søsken – Dah golme åerpenh. Denne versjonen ble tatt opp på bånd omtrent samtidig med at fortellingen ble publisert i Saemien Sijtes første årbok, Åarjel-saemieh/Samer i sør 1982/83. Det er også en versjon av fortellinga på Saemien Sijtes samling på Digitalt museum, se link under. Det opptaket er foretatt av Åsta Vangberg i 1980. En bearbeidet versjon av fortellingen er gitt ut som barnebok av Gielem Nasteh i 2013.

Paul var en god formidler av tradisjonskunnskap, og i de følgende opptakene deler han av sin kunnskap. Blant annet gir han en detaljert forklaring på hvordan en går fram for å få best mulige emner til å sy skaller av.  

Dere kan lytte på følgende tema:

  1. De Tre Søsken
  2. Om vedhogst
  3. Hundens måte å kommunisere på.
  4. Hvordan velge hvilken valp som kan bli en god gjeterhund
  5. Hvilken bark høver best til barking av skinn
  6. Flåing og spiling av leggskinn fra rein

Vi gjør oppmerksom på at, bortsett fra å forbedre lydkvaliteten, er det ikke endret noe på opptakene.

Paul Vesterfjell (1921 – 2000) ble født på Vikna, der familien oppholdt seg med reinflokken den vinteren. Han er oppvokst i Bindal og flyttet til Namsskogan i godt voksen alder. Han drev med reindrift i store deler av sitt liv, men han var også blant annet innom skogsdrift og jobbet en stund på jernbanen. Paul var en meget god forteller, og han likte spesielt godt å fortelle for barn. Han deltok også en periode i Sørsamisk teater. 

Paul Vesterfjell. Foto: Samisk arkiv. Fotograf ukjent.
Foto: Samisk arkiv. Eier av bildet: Paul Sverre Vesterfjel

Andre opptak som er gjort med Paul Vesterfjell av Stiftelsen Saemien Sijte og presentert på Digitaltmuseum: