Tråante 2017

Samisk arkiv deltok i feiringen av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917 - Tråante 2017. I denne forbindelse har arkivet laget nettutstillingen Det store samepolitiske møtet i 1917 og presentert opptak med fortellinger på sørsamisk.

Samelandsmøtet
Samelandsmøtet
I februardagene i 1917 samler samer i Norge seg til sitt første felles møte i Trondhjem. Nå gjaldt det å sette dagsaktuelle, presserende spørsmål på dagsorden. Konflikter om reindriftsland, manglende muligheter til skolegang og opplysning, samt samisk politisk organisering skulle opp til debatt. Dette var hete politiske tema.
Sørsamiske fortellinger
Sørsamiske fortellinger
Samisk arkiv har herved gleden av å presentere intervjuer fra det sørsamiske området.