ENG
Reinsdyrflokk. Org.tit.: Pramming. Foto av Erik Borg

Foto: Erik Borg. Arkivref.: SAMI_PA_1167

Historiske foto

Historiske foto fra samiske områder er tilgjengelig på Arkivverkets digitale fotoarkiv

Erik Borg

Forotgrafiene av Erik Borg og er tatt i 1973-74 i forbindelse med en artikkel i National Geographic Magazine (1977). Sammen med student Sally Anderson reiste Borg rundt i Sápmi og fotograferte. Disse fotoene viser bl.a Bongo-siida og Ealenjárga-siida under reinflytting.

Pramming. Foto av Erik Borg
Pramming. Foto av Erik Borg. Arkivref.: SAMI_PA_1167Koji Tsuda: Mine 8 år i samiske landskap 

Påsken 2019 avleverte den japanske fotografen Koji Tsuda deler av sin fotosamling til Arkivverket ved Samisk arkiv. Fotoene er tatt i årene 1974 -1986 fra Gearretnjárga- og Fávrrosordda siidaen i Finnmark. Fotoene viser bl.a siidaene under reinflytting.

 

Koji Tsuda
Foto av Koji Tsuda. Arkivref.: SAMI/PA-1218