Med ærbødigst hilsen, Lars Jakobsen Hætta
Med ærbødigst hilsen, Lars Jakobsen Hætta
Dette er ei fortelling om et av de sjeldne samiske skriftstykkene. Brevskriveren er nok mest kjent fra Kautokeino-opprøret, men han har hatt mange andre sider. En av dem var språk: han mestret ikke bare morsmålet samisk, men også finsk og norsk. Han var så språkmektig at han oversatte det gamle testamentet til samisk! Les hans rørende brev fra 1869!
Kautokeino-opprøret 1852
Kautokeino-opprøret 1852
...Hr. Fogd Lie! Frygtelige Begivenheter bringe mig i Nat til at skrive Dem til for at begjære herop snarest muligt Mandskab der staaer i et passende Forhold til hvad der er skeet...
Johan Turi girji MUITTALUS SAMID BIRRA 100 jagi
Johan Turi girji MUITTALUS SAMID BIRRA 100 jagi
Neahttačájáhus girječálli ja dáiddár Ovlloš Juhána, Johan Turi birra. Jagi 2010 devddii Johan Turi girji MUITTALUS SAMIID BIRRA 100 jagi.
Samenes nasjonaldag 6. februar
Samenes nasjonaldag 6. februar
Den 6. februar feires samenes nasjonaldag både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Her kan du lese om bakgrunnen for markeringen og om en av de sterke kvinnene bak denne viktige begivenheten; Elsa Laula Renberg.