ENG
NGS0057-15KR

Guođoheaddji sabehiiguin /Reingjeter med ski (foto: Erik Borg).

Samisk kulturarv på Digitalarkivet

Publiserte arkiver på Digitalarkivet og digitalisering av samisk kulturarv.

Samisk arkiv er i ferd med å tilgjengeliggjøre samiske arkiver på Digitalarkivet og på egen nettside. Dette er dokumentasjon som omfatter dokumenter, vokalarkiver og foto. 

Samisk arkiv har publisert følgende arkiver:
 

Digitalisering av samisk kulturarv

Arkivverket inviterer samiske kulturinstitusjoner og museer til samarbeid om digitalisering og tilgjengeliggjøring av samisk dokumentasjon. Fra og med 2021 kan samiske museer og kulturinstitusjoner sende eget arkivmateriale til Samisk arkiv – Arkivverket, som digitaliserer og publiserer innholdet på Digitalarkivet. Etter at arkivene er digitalisert, blir originalene returnert til opprinnelig institusjon.

Mer informasjon finner du her.

Samisk arkiv begynner med å kartlegge omfang, volum og aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet starter opp som en pilot første halvdel av 2021 for å etablere metodikk for hvordan sette i stand, beskrive og registrere arkiv på stedet, for deretter å sende dem til digitalisering. Arkivene publiseres på Digitalarkivet (de deler som er offentlig tilgjengelig) og det fysiske materialet returneres.

Ambisjonen er at digitaliseringen skal skje fortløpende i henhold til prioritering og kapasitet for gjennomføring.

Digitaliseringstiltaket vil være et permanent tilbud og aktiviteten vil derfor strekke seg over mange år.

Ta kontakt med Samisk arkiv via: postmottak@arkivverket.no