ENG
NGS0057-15KR

Guođoheaddji sabehiiguin /Reingjeter med ski (foto: Erik Borg).

Arkivverket innfører gratis digitalisering av samisk kulturarv

Samisk arkiv fyller 25 år i 2020. Det vil Arkivverket og Samisk arkiv markere med å innføre gratis digitalisering av samisk kulturarv.

Som en gave til det samiske folket i anledning Samisk arkiv sitt 25-årsjubileum, tilbyr Arkivverket gratis digitalisering av alle arkiver som oppbevares hos samiske museer og kulturinstitusjoner. 

– Dette er et historisk løft for samisk kulturarv. Jeg er veldig glad for å kunne tilby gratis digitalisering av uerstattelige kilder til samisk historie. De skriftlige sporene etter samisk kultur er få, og det er desto viktigere å ta godt vare på de som finnes, sier riksarkivar Inga Bolstad.

– Samisk arkiv tar vare på samisk historie og kultur, som dokumenter, brev, protokoller, foto, film og lydopptak. Dette er et meget viktig arbeid. Arkivverket skal digitalisere samisk kulturarv og gjøre det tilgjengelig i Digitalarkivet. Dokumentene blir da bedre kjent. Det er et godt tiltak som passer i regjeringens kraftak for mangfold, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en videohilsen til Samisk arkiv i anledning jubileet.

Tilbudet om digitalisering innføres permanent. Bolstad håper på stor pågang allerede fra neste år av. Arkivverket har planen klar for hvordan arkivene skal digitaliseres:

– Kulturinstitusjonene sender materialet til Samisk arkiv, som digitaliserer og publiserer innholdet på Digitalarkivet. Etter at arkivene er digitalisert, blir originalene returnert til opprinnelig institusjon, hvor de fortsatt skal oppbevares, forklarer Bolstad.

Når arkivene digitaliseres og legges ut på Digitalarkivet, bevares de for ettertiden. Da blir de også tilgjengelig for alle, uten at man må oppsøke arkivet for å se materialet. 

Fungerende leder ved Samisk arkiv, Stian Norli, sier at Arkivverket nå vil gå i dialog med de samiske kulturinstitusjonene.

– Vi vil bruke året som kommer til å få mer kunnskap om omfang og volum, og hvordan vi planmessig og forutsigbart kan organisere dette arbeidet i årene som kommer. Vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen med de samiske kulturinstitusjonene, sier Norli.

Tilbudet er et ledd i Arkivverkets satsning på Samisk arkiv, som også styrkes med utvidet stab. 

Se pressemelding på Nord- og Sør-Samisk som vedlegg sist i saken.

Samisk arkiv

Samisk arkiv i Kautokeino er en del av Arkivverket, og har i 25 år hatt det nasjonale ansvaret for å ta vare på samisk dokumentasjon. Her oppbevares arkiver etter politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt og bedrifter som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi.