Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

17.03.2017

Norsk helsearkiv har i samarbeid med Statsbygg utarbeidet kravspesifikasjon for nytt bygg på Tynset. Arbeidet ble gjennomført høsten 2016. Les mer...

Skjermbilde fra digi.no: Inga Bolstad

- Slik vil vi løse arkivutfordringene i offentlig sektor

16.03.2017

Arkivverket har høsten 2016, i samarbeid med forvaltningen, utredet temaene dokumentasjonsforvaltning og arkiv på bestilling fra Skate (samarbeidsrådet for styring og koordinering av tenester i e-forvaltning). Vi mener det er særlig seks hovedutfordringer som peker seg ut, og som må løses. Dette skriver vi om i en kronikk på digi.no i dag. Les mer...