ENG
NA-NO-3-17-konservering-bilde2

Slik ser en eldre fotokopi ut etter en tids lagring. Materiale fra Statsarkivet i Hamar. Foto: Unni Kleven.

Priser for avskrifter og kopier

Informasjon om priser for kopier, avskrifter og utskrifter av arkivmateriale.

Priser og vilkår for kopier, avskrifter og utskrifter

I medhold av brev fra Kulturdepartementet har Riksarkivaren fastsatt følgende satser for betaling for kopier, avskrifter og utskrifter gjeldende fra 1. januar 2018

Fødsels-, dåps- og vielsesattester: Gratis.

Avskrift: kr 250,- per side + porto. 

Avskrifter leveres kun til rettslig bruk. Det betales kun for avskrift ved første gangs bestilling, bortsett fra når det gjelder parter i samme, pågående sak.

Det er vanskelig å gi et sikkert estimat på pris, siden prisen baserer seg på antall sider ferdig avskrift, og ikke på antall sider i originalkilden.

Kopi/utskrift - bekreftet: kr 15,- per side + porto. 

Kopi/utskrift – ikke bekreftet – levert på papir: kr 6,- per side + porto.

Kopi/utskrift – ikke bekreftet – levert elektronisk: kr 0,- per side hvis elektronisk kopi allerede foreligger. Ellers kr 6,- per side. Ingen porto.

Selvbetjent kopiering på lesesalene: Gratis inntil 50 kopier per dag. Ved større mengder kopier forbeholdes vi oss muligheten til å sende faktura.

Bestilling: Bestilling av kopier, utskrifter o.l. kan gjøres på de respektive lesesalene eller ved henvendelse til Arkivverket. Vi trenger nøyaktig angivelse av hva du trenger, samt leverings- og fakturaadresse.

Leveringstid: Avhenger av størrelsen på bestillingen og vår kapasitet, men normalt i løpet av tre uker.