ENG
NA-NO-3-17-konservering-bilde2

Slik ser en eldre fotokopi ut etter en tids lagring. Materiale fra Statsarkivet i Hamar. Foto: Unni Kleven.

Priser for avskrifter, kopier og fotografering

Informasjon om priser for kopier, avskrifter, utskrifter og avfotografering av arkivmateriale.

Priser og vilkår for kopier, avskrifter og utskrifter

I medhold av brev fra Kulturdepartementet har Riksarkivaren fastsatt følgende satser for betaling for kopier, avskrifter og utskrifter gjeldende fra 1. januar 2018

Fødsels-, dåps- og vielsesattester: Gratis.

Avskrift: kr 250,- per side + porto. 

Avskrifter leveres kun til rettslig bruk. Det betales kun for avskrift ved første gangs bestilling, bortsett fra når det gjelder parter i samme, pågående sak.

Det er vanskelig å gi et sikkert estimat på pris, siden prisen baserer seg på antall sider ferdig avskrift, og ikke på antall sider i originalkilden.

Kopi/utskrift - bekreftet: kr 15,- per side + porto. 

Kopi/utskrift – ikke bekreftet – levert på papir: kr 6,- per side + porto.

Kopi/utskrift – ikke bekreftet – levert elektronisk: kr 0,- per side hvis elektronisk kopi allerede foreligger. Ellers kr 6,- per side. Ingen porto.

Selvbetjent kopiering på lesesalene: Gratis inntil 50 kopier per dag. Ved større mengder kopier forbeholdes vi oss muligheten til å sende faktura.

Bestilling: Bestilling av kopier, utskrifter o.l. kan gjøres på de respektive lesesalene eller ved henvendelse til Arkivverket. Vi trenger nøyaktig angivelse av hva du trenger, samt leverings- og fakturaadresse.

Leveringstid: Avhenger av størrelsen på bestillingen og vår kapasitet, men normalt i løpet av tre uker.

Priser og vilkår for fototjenester og større formater over A3

Avfotografering eller annen digitalisering av arkivmateriale i store størrelser (over A3) og/eller spesialformater (for eksempel negativer, glassplater, segl o.l) gjøres etter skriftlig rekvisisjon. Her gjelder egne priser. 

Det varierer hvilke tjenester de ulike statsarkivene og Riksarkivet tilbyr når det gjelder avfotografering og digitale kopier av større formater. Ta kontakt hvis du har nærmere spørsmål. 

Bestillingsskjema fås på lesesalene. Det må alltid oppgis størrelse på kopien, også for digitale kopier (f.eks. A4 eller 1:1).

Ved bestilling må det alltid oppgis en leveringsadresse (e-post hvis du ønsker digital kopi) og en fakturaadresse (vanlig postadressse). Ved levering av papirkopi kommer portoutgifter i tillegg.

Priser for fototjenester og digitale kopier av større formater:

Digital kopi:
kr 125,- per bilde eller side
kr 75,- per bilde eller side ved bestilling på 10 bilder eller mer
Dersom du bestiller både papirkopi og digital, vil digitalkopien koste kr 50,-.

Standard leveringsformat er TIF-filer, A4-størrelse og 300dpi. Dersom noe annet ønskes, må dette oppgis. Digital lenke sendes til e-postadresse.

Leveringstid: Én til tre måneder - men varierer fra sted til sted avhengig av kapasitet. 

Vilkår

  • Riktig depotinstitusjon (f. eks Riksarkivet) skal alltid oppgis som kilde i forbindelse med gjengivelser av bildene. Arkivreferansen skal oppgis ved all bruk: <Arkivskaper>, <serie>, <arkivenhet>.
  • Arkivverket skal så snart som mulig motta et fullstendig eksemplar av publikasjoner hvor materialet eller deler av dette er gjengitt. Dette omfatter også lenke til nettpublisering.
  • Låntaker skal vise aktsomhet ved gjengivelse, jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk § 45c.
  • Eventuelt navn på fotograf og/eller kunstner skal alltid gjengis. Om navnet ikke er kjent, skal det opplyses at opphavsmannen er ukjent, jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk §3.
  • Brukes utsnitt av et bilde, skal dette opplyses.