ENG
Tromsø lesesal

Statsarkivet i Tromsø

Velkommen til Statsarkivet i Tromsø. Arkivet dekker Troms, Finnmark og Svalbard. Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er nyttige når du skal besøke oss.

Viktig informasjon i forbindelse med koronaviruset 

For å forebygge spredning av koronavirus har Arkivverket besluttet å stenge alle sine lokaler fra og med 13. mars og foreløpig til og med 15. juni. Dette gjelder alle lesesaler og publikumsarealer. Alle arrangementer i nærmeste framtid er avlyst. Vi følger situasjonen tett og vil informere publikum fortløpende. 

Henvendelser fra publikum om innsyn i arkiver som er avlevert til Arkivverket kan ikke behandles, da våre ansatte ikke har fysisk tilgang til arkivene. Vi henstiller derfor til publikum om ikke å be om opplysninger fra arkivene med mindre saken er av kritisk viktig art (som helse og økonomiske verdier). 

Vi beklager ulempene dette medfører og ønsker samtidig å takke for forståelse i en krevende situasjon. 
 

Besøksadresse

Huginbakken 18, 9019 Tromsø

Åpningstider 

Mandag–onsdag kl. 09.00-15.00
Torsdag og fredag stengt

Åpningstider påsken 2020 - Stengt i uke 15


Kontakt oss

Du kan kontakte Arkivverket hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Praktisk informasjon for besøkende

Statsarkivet i Tromsø deler lesesal med Interkommunalt arkiv i Troms. Alle er velkomne på lesesalen. Der kan arkivene studeres nærmere og biblioteket fritt benyttes. Ved behov vil vi hjelpe til med å finne frem i arkivkataloger, arkivmateralet og litteratur. Vi ber om at besøkende gjør seg kjent med lesesalsreglementet og skriver seg inn i vår besøkprotokoll.

Arkivsaker som skal brukes på lesesalen kan bestilles på forhånd og reserveres for videre bruk til annen dag. Bestilling kan gjøres ved personlig frammøte eller e-post til lesesalen. Oppgi mest mulig korrekt kildereferanse.

Materiale som skal brukes tirsdag ettermiddag må være rekvirert før kl. 15 samme dag.

Det må søkes spesielt om å bruke arkivmateriale som etter lov (offentlig arkiv) eller avtale (privatarkiv) er klausulert.

Vi har trådløst internett tilgjengelig i hele bygget og to pc-er til bruk for lesesalgjestene.

Bibliotek

Statsarkivet i Tromsø har en omfattende boksamling, hvorav særlig litteratur med lokalhistorisk relevans er vektlagt. Her kan du søke i boksamlingen til både Statsarkivet i Tromsø og Arkivverket for øvrig.

Merk at vi ikke tilbyr utlån (hjemlån), så bøkene kan kun brukes på vår lesesal. Vi låner heller ikke ut til - eller inn fra - andre biblioteker.

Forskerrom

Forskere som skal arbeide med f.eks. masteroppgave, doktoravhandling eller bygdebøker, og som trenger å arbeide med arkivmateriale over flere måneder, kan etter søknad få disponere et låsbart forskerkontor.

Det fins to slike rom bakerst i lesesalen. Arbeidstida blir da innenfor lesesalens åpningstid.

Spisekrok

I ekspedisjonsområdet finnes sitteplasser, garderobe, toalett og en vann- og kaffeautomat. Vi har ikke egen kantine, men det finnes flere kantiner på universitetsområdet.

Last ned

  • Lesesalsreglement Arkivverket mars 2019