ENG
Statsarkivet i Hamar_Lesesal

Statsarkivet i Hamar

Velkommen til Statsarkivet i Hamar. Arkivet dekker de tidligere fylkene Hedmark og Oppland (fra 1.1.2020 Innlandet fylke). Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er nyttige ved besøk.

Besøksadresse

Lille Strandgate 3, 2317 Hamar.

Åpningstider:

Tirsdag 09.00–15.00
(til 18.00 fra 15.september.–14.mai.)

Slektsverksted foregår på utvalgte tirsdager i perioden januar - april og september - desember. Se vår kalender for mer informasjon.

Vi holder sommerstengt 8. juli-9. august (uke 28-32)

Har du behov for ytterligere tilgang til ikke-digitaliserte arkiver, har du muligheten for å søke om utvidet tilgang på lesesalen.

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med en saksbehandler?
Ring vår veiledningstelefon, her kan du få råd og hjelp med overordnede spørsmål knyttet til arkivene innenfor veiledningstelefonens åpningstider.

Veiledningstelefonen er en tjeneste som bemannes av våre saksbehandlere i Riksarkivet og i statsarkivene (Eiendoms- og veiledningstelefon). 

På websidene våre finner du også informasjon om hvordan bestille enkeltopplysninger.

Arkivverket har et tilbud om digital tilgjengeliggjøring på forespørsel

Hvis du kommer med bil, har Statsarkivet tre gratis parkeringsplasser på sydsiden av bygningen. Disse er skiltet inne på parkeringsplassen til Rema 1000. Ellers er det avgiftsbelagte parkeringsplasser tett ved bygningen. Disse har en avgift på kr. 30,- per time med en begrensning på maksimalt tre timers parkering. På parkeringsplassen ved Mjøskanten kan bilen stå hele dagen, og oppdaterte opplysninger om avgifter finner du på Hamar kommunes nettside. Mjøskanten er et par minutters spasérgang fra Lille Strandgt. 3.

Jernbanestasjonen og bussterminalen ligger i en gangavstand på ca. 5 minutter.

Film

Lurer du på hvordan du kan bruke våre lesesaler? Her får du mange gode tips!

Statsarkivet i Hamar har lokaler tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Når du går inn publikumsinngangen til Statsarkivet, vil du bli tatt imot av lesesalsinspektøren.

Yttertøy skal henges i garderoben. Vesker, mapper eller liknende plasseres enten i låsbare skap i garderoben eller på et bord inne på lesesalen ved siden av lesesalskranken. Det er kun tillatt å ta med skrivemateriell, nødvendige papirer og eventuelt bærbar PC. Passord til trådløst nettverk er oppgitt på oppslag inne på lesesalen. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt.

Du er like velkommen i Statsarkivet enten du skal drive vitenskapelig forskning, undersøke juridiske rettigheter eller drive med slektsgransking. Statsarkivet har arkivmateriale etter statlige og private arkivskapere. Lesesalsinspektøren kan gi nødvendig rettledning, både om hva slags arkivmateriale du trenger, hvordan arkivkatalogene brukes, hvordan finne frem i arkivmaterialet og hvordan lese vanskelig skrift. Lesesalsgjesten må imidlertid være innstilt på å gjøre arkivundersøkelsene selv.

Arkivsaker som skal brukes på lesesalen kan bestilles på Arkivportalen.no, ved personlig frammøte eller e-post til lesesalen. Oppgi mest mulig korrekt kildereferanse.

Om du bestiller på stedet, vil det normalt ta 5-15 minutter å finne fram materialet. Arkivsaker som skal brukes etter kl. 14.30 på tirsdager må forhåndsbestilles. For å få utlevert det ønskede arkivmaterialet, må det fylles ut en rekvisisjon. Denne leveres til lesesalsinspektøren, som sørger for at sakene blir hentet i magasinet.

Det meste av arkivmaterialet er fritt tilgjengelig for alle. Noe er imidlertid underlagt taushetsplikt, først og fremst av hensyn til personvernet. Dersom det ønskes tilgang til slikt materiale, må det søkes spesielt om dette.

Bibliotekbøker og annet trykt materiale som står framme på lesesalen kan brukes uten å fylle ut rekvisisjon.

Bruk gjerne eget kamera eller mobilkamera til avfotografering av arkivmateriale. Vi har kamerastativ for montering av kamera. I tillegg har vi to PC-er og en skanner for selvbetjening. Gratis minnepenn til bruk ved skanning fås ved henvendelse til lesesalsinspektøren.

Lesesalsvaktene eller skrankepersonellet kan svare på spørsmål om det er anledning til å ta kopier av taushetsbelagt materiale. 

Retten til å ta kopier, avhenger av hvilken form for innsyn som har blitt innvilget, og vilkårene som ligger til grunn for vedtaket. Dette vil fremkomme i vedtaksbrevet du har mottatt. 

Forskere som har blitt innvilget tillatelse til å se på taushetsbelagt materiale i medhold av forvaltningslovens § 13d har anledning til å ta kopier av dette materialet på samme måte som beskrevet ovenfor. Eventuelle begrensninger eller forbehold knyttet til kopiering vil fremkomme i vedtaksbrev og i den signerte taushetserklæringen. 

Dersom du kun har fått innvilget kontrollert gjennomsyn, vil det ikke være mulig å ta kopier eller avfotografere dokumenter på lesesalen. 

Hvis du ikke har mulighet til å komme til oss innenfor de vanlige åpningstidene eller har behov ut over angitt åpningstid kan du søke om utvidet tilgang til lesesalen. Se her for informasjon og søknadsskjema.

Lenke direkte til søknadsskjema.

 

Arkivverket har besluttet å avvikle ordningen med forskerrom fra 1.april.2023. Dette er ett av flere tiltak som er iverksatt for å bedre sikkerheten på våre lesesaler, jamfør arkivforskriftens § 24, som sier at «originalmateriale skal berre gjerast tilgjengeleg under tilsyn frå arkivdepotet».

Statsarkivet i Hamar har en omfattende boksamling, hvorav særlig litteratur med lokalhistorisk relevans er vektlagt.

En del av boksamlingen står i hyllene på lesesalen, men mye av samlingen står inne i magasinene. Mange av titlene er registrert i Arkivverkets felles bokbase, der registeringen pågår fortløpende. For eldre bibliotekbøker en ikke finner i databasen kan det undersøkes i manuelle kortregistre på lesesalen.

Bøkene kan kun brukes på vår lesesal, vi tilbyr ikke utlån (hjemlån). Vi låner heller ikke ut til - eller inn fra - andre bibliotek.

I den åpne garderoben rett utenfor lesesalen er en sittegruppe, hvor du kan ta gratis pulverkaffe og spise medbragt matpakke. Matbutikk finnes i første etasje i samme bygning, og det er flere serveringssteder i umiddelbar nærhet. Det er ikke tillatt å bringe mat eller drikke med inn på lesesalen.

Felles reglement for lesesaler i Arkivverket

Velkommen til lesesalen! 

Når du kommer til lesesalen 

 • Du må registrere deg ved hvert besøk.  Både når du kommer og når du skal gå for dagen. 
 • Yttertøy henges i garderoben. Vesker og lignende kan ikke tas med på lesesalen. Vi har låsbare skap utenfor lesesalen. 
 • Kun minnepinne, pc og kamera/mobiltelefon kan tas med inn. I tillegg kan du ta med et fåtall papirer eller notater som er nødvendige for arkivundersøkelsen. 
 • Vi har blyant og papir på lesesalen dersom du ønsker å ta notater og ikke har pc. 
 • Det er ikke tillatt å benytte egen skanner på lesesalen. 

Når du er på lesesalen 

 • Lesesalene er en arbeidsplass for våre besøkende, og vi ber deg ta hensyn til det. 
 • Telefon og datautstyr skal stå på lydløs. 
 • Mat og drikke kan kun nytes i kantine eller pauserom. 
 • Noen av våre lesesaler er kameraovervåket. 
 • Arkivsaker bestilles helst via Arkivportalen: www.arkivportalen.no. Alternativt kan det bestilles hos lesesalsvakt eller i veiledningsskranken. 
 • Arkivmaterialet blir normalt hentet fram 30-60 minutter etter at du har bestilt det. Du kan benytte kamera, men det kan være egne vilkår for avfotografering av klausulert (sperret) materiale. Eventuelle vilkår for kopiering/avfotografering fremkommer i innsynsbrevet. 
 • Arkivverkets pc-er og nettverk må ikke benyttes til handlinger som kan være støtende, diskriminerende eller ulovlig. 
 • Bøkene som er oppstilt på lesesalen, kan fritt brukes av alle. Det er ikke mulig å låne materiale med seg hjem. Bøker som er bestilt fra magasinet, kan reserveres så lenge du bruker dem. 

Når du forlater lesesalen 

 • Arkivsakene leveres til lesesalsvakten etter bruk. Materialet kan på anmodning reserveres i inntil én uke. 
 • Vi ber om at alle uoppfordret viser fram sin åpnede bærbare pc og egne papirer før de forlater lesesalen. Lesesalsvakten vil utføre kontroller. 

Arkivmateriale er uerstattelig og må behandles varsomt 

 • Vask hender etter matpauser. Vakten deler ut hansker for å unngå fingermerker på foto, men normalt trenger du ikke hansker for å håndtere arkivmateriale. 
 • Arkivmaterialet må ikke brukes som skriveunderlag, og du må ikke sette merker i det. 
 • Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivsakene, og rekkefølgen på innholdet må ikke endres. 
 • Meld fra til lesesalsvakten hvis arkivmaterialet er i dårlig fysisk stand. 
 • Arkivmaterialet leveres tilbake slik du mottok det. 
 • Ved håndtering av eldre, skjørt materiale finnes hjelpemidler tilgjengelige. 

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av reglementet kan du bli nektet adgang til lesesalen. Tyveri og skadeverk blir anmeldt.