ENG
Statsrkivet i Hamar_Lesesal

Statsarkivet i Hamar

Velkommen til Statsarkivet i Hamar. Arkivet dekker de tidligere fylkene Hedmark og Oppland (fra 1.1.2020 Innlandet fylke). Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er nyttige ved besøk.

Besøksadresse

Lille Strandgate 3, 2317 Hamar.

Åpningstider:

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag:  09.00 - 18.00

Slektsverksted starter opp igjen 10. januar 2023 kl. 11-17. Se vår kalender for mer informasjon.
 

Vi minner om at Arkivverket har et tilbud om digitalisering på forespørsel, les mer om dette tilbudet her. I tillegg vil forskere kunne bestille tilgang på forskercelle, les mer om dette tilbudet her.

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med en saksbehandler?
Ring oss på: 480 55 666

Gjennom våre veiledningstjenester på telefon kan du få råd og hjelp med overordnede spørsmål knyttet til arkivene. Veiledningstelefonene er bemannet mandag–torsdag kl. 10.00–14.00.

Veiledningstelefonen er en tjeneste som bemannes av våre saksbehandlere i Riksarkivet og i statsarkivene (Eiendoms- og veiledningstelefon). 

På websidene våre finner du også informasjon om våre tjenester og hvordan bestille enkeltopplysninger.

Film

Lurer du på hvordan du kan bruke våre lesesaler? Her får du mange gode tips!

Hvis du kommer med bil, har Statsarkivet tre gratis parkeringsplasser på sydsiden av bygningen. Disse er skiltet inne på parkeringsplassen til Rema 1000. Ellers er det avgiftsbelagte parkeringsplasser tett ved bygningen. Disse har en avgift på kr. 30,- per time med en begrensning på maksimalt tre timers parkering. På parkeringsplassen ved Mjøskanten kan bilen stå hele dagen, og oppdaterte opplysninger om avgifter finner du på Hamar kommunes nettside. Mjøskanten er et par minutters spasérgang fra Lille Strandgt. 3.

Jernbanestasjonen og bussterminalen ligger i en gangavstand på ca. 5 minutter.

Statsarkivet i Hamar har lokaler tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Når du går inn publikumsinngangen til Statsarkivet, vil du bli tatt imot av lesesalsinspektøren.

Yttertøy skal henges i garderoben. Vesker, mapper eller liknende plasseres enten i låsbare skap i garderoben eller på et bord inne på lesesalen ved siden av lesesalskranken. Det er kun tillatt å ta med skrivemateriell, nødvendige papirer og eventuelt bærbar PC. Passord til trådløst nettverk er oppgitt på oppslag inne på lesesalen. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt.

Du er like velkommen i Statsarkivet enten du skal drive vitenskapelig forskning, undersøke juridiske rettigheter eller drive med slektsgransking. Statsarkivet har arkivmateriale etter statlige og private arkivskapere. Lesesalsinspektøren kan gi nødvendig rettledning, både om hva slags arkivmateriale du trenger, hvordan arkivkatalogene brukes, hvordan finne frem i arkivmaterialet og hvordan lese vanskelig skrift. Lesesalsgjesten må imidlertid være innstilt på å gjøre arkivundersøkelsene selv.

Arkivsaker som skal brukes på lesesalen kan bestilles på Arkivportalen.no, ved personlig frammøte eller e-post til lesesalen. Oppgi mest mulig korrekt kildereferanse.

Om du bestiller på stedet, vil det normalt ta 5-15 minutter å finne fram materialet. Arkivsaker som skal brukes etter kl. 14.30 på tirsdager må forhåndsbestilles. For å få utlevert det ønskede arkivmaterialet, må det fylles ut en rekvisisjon. Denne leveres til lesesalsinspektøren, som sørger for at sakene blir hentet i magasinet.

Det meste av arkivmaterialet er fritt tilgjengelig for alle. Noe er imidlertid underlagt taushetsplikt, først og fremst av hensyn til personvernet. Dersom det ønskes tilgang til slikt materiale, må det søkes spesielt om dette.

Bibliotekbøker og annet trykt materiale som står framme på lesesalen kan brukes uten å fylle ut rekvisisjon.

Bruk gjerne eget kamera eller mobilkamera til avfotografering av arkivmateriale. Vi har kamerastativ for montering av kamera. I tillegg har vi to PC-er og en skanner for selvbetjening. Gratis minnepenn til bruk ved skanning fås ved henvendelse til lesesalsinspektøren.

Lesesalsvaktene eller skrankepersonellet kan svare på spørsmål om det er anledning til å ta kopier av taushetsbelagt materiale. 

Retten til å ta kopier, avhenger av hvilken form for innsyn som har blitt innvilget, og vilkårene som ligger til grunn for vedtaket. Dette vil fremkomme i vedtaksbrevet du har mottatt. 

Forskere som har blitt innvilget tillatelse til å se på taushetsbelagt materiale i medhold av forvaltningslovens § 13d har anledning til å ta kopier av dette materialet på samme måte som beskrevet ovenfor. Eventuelle begrensninger eller forbehold knyttet til kopiering vil fremkomme i vedtaksbrev og i den signerte taushetserklæringen.  

Dersom du kun har fått innvilget kontrollert gjennomsyn, vil det ikke være mulig å ta kopier eller avfotografere dokumenter på lesesalen. 

Hvis du ønsker tilgang til et begrenset antall arkivenheter, kan du også søke om digitalisering på forespørsel. Arkivmaterialet blir da skannet og lagt ut på Digitalarkivet og du behøver ikke møte fram på lesesalen for å se det. Her finner du mer informasjon om tilbudet. 

Hvis du ikke har mulighet til å komme til oss innenfor de vanlige åpningstidene eller har behov ut over angitt åpningstid kan du søke om utvidet tilgang til lesesalen. Se her for informasjon og søknadsskjema.

Lenke direkte til søknadsskjema.

 

For forskere som skal arbeide med f.eks. masteroppgave, doktoravhandling eller bygdebøker, og som trenger å arbeide uforstyrret av andre lesesalsbesøkende, har vi to forskerrom i tilknytning til lesesalen. Arbeidstida blir da innenfor lesesalens åpningstid. Ønsker du å søke om reservasjon av forskerrom kan du bruke dette skjemaet.

Statsarkivet i Hamar har en omfattende boksamling, hvorav særlig litteratur med lokalhistorisk relevans er vektlagt.

En del av boksamlingen står i hyllene på lesesalen, men mye av samlingen står inne i magasinene. Mange av titlene er registrert i Arkivverkets felles bokbase, der registeringen pågår fortløpende. For eldre bibliotekbøker en ikke finner i databasen kan det undersøkes i manuelle kortregistre på lesesalen.

Bøkene kan kun brukes på vår lesesal, vi tilbyr ikke utlån (hjemlån). Vi låner heller ikke ut til - eller inn fra - andre bibliotek.

I den åpne garderoben rett utenfor lesesalen er en sittegruppe, hvor du kan ta gratis pulverkaffe og spise medbragt matpakke. Matbutikk finnes i første etasje i samme bygning, og det er flere serveringssteder i umiddelbar nærhet. Det er ikke tillatt å bringe mat eller drikke med inn på lesesalen.

Felles reglement for lesesaler i Arkivverket

Gjelder for Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Samisk arkiv i Kautokeino.

Velkommen til lesesalene

      - Du må registrere deg ved hvert besøk.
      - Yttertøy henges i garderoben. Vesker og lignende kan ikke tas med på lesesalene. Vi har låsbare skap. Kun skrivemateriell, pc og kamera kan tas med inn.
      - Lesesalene er en arbeidsplass for våre besøkende, og vi ber deg ta hensyn til det. Telefon skal stå på lydløs.
      - Mat og drikke kan kun nytes i kantine eller pauserom.
      - Lesesalene er noen steder kameraovervåket.

Når du er på lesesalen

      - Arkivsaker bestilles når du kommer eller via Arkivportalen.no
      - Arkivsaker må normalt bestilles før kl. 14.00 til bruk samme dag. Det som ønskes utlånt på lørdager, må bestilles minst én dag i forveien.
      - Arkivsakene leveres til lesesalsvakten etter bruk. Materialet kan på anmodning reserveres i inntil én uke.
      - Du kan benytte kamera, men det er egne vilkår for avfotografering av klausulert (sperret) materiale. Eventuelle vilkår fremkommer i innsynsbrevet.
      - Den eller de som har tilgang til taushetsbelagt materiale har selv taushetsplikt. Av hensyn til personvernet må du ikke bringe videre opplysninger som kan skade, krenke eller såre andre.
     - Boksamlingen kan brukes fritt, men du kan ikke låne med bøker hjem. Se ombibliotekene i Arkivverket.
      - Arkivverkets PC-er og nettverk må ikke benyttes til handlinger som kan være støtende/diskriminerende ovenfor andre brukere, eller oppfordre/medvirke til aktivitet som er ulovlig. 

Arkivsaker er uerstattelige og må behandles varsomt

      - Materialet må ikke brukes som skriveunderlag, og du må ikke sette merker i det.
      - Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivsakene, og rekkefølgen på innholdet må ikke endres. Meld fra til lesesalsvakten hvis det er grunn til å være bekymret for arkivmaterialets fysiske tilstand.
      - Arkivstykket leveres tilbake slik du mottok det. Det gjelder også når du tar kopier eller bilder.
      - Ved håndtering av eldre, skjørt materiale finnes hjelpemidler tilgjengelige.

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av reglementet kan du bli nektet adgang til lesesalen.
Tyveri og skadeverk blir anmeldt.