ENG
BERRE_stein

Prosjektrapporter / sluttrapporter

Søkerne som mottar støtte skal levere sluttrapport innen 6 måneder etter at prosjektet er avsluttet. For å bidra til deling av kunnskap publiserer Arkivverket rapportene her.

ABM-Media AS - Ett fagtidsskrift for arkivsektoren i Norge

Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Fra grasrota til Stortinget - å dokumentere politiske partier i en digital tid

Arkiv i Nordland, Nordland fylkeskommune - Tilgjengeliggjøring av arkiv etter A/S Norsk Jernverk

ArkiVest - Norsk Sjømatarkiv

Arkivest - Tilgjengeliggjøring av Naturforbundet Hordalands historiske arkiv

Aust- Agder Museum og Arkiv IKS - Bevaringsplan for privatarkiv i Agder

Aust-Agder museum og arkiv IKS - Portrett og identitet - Digitalisering og identifisering i portrettarkiver i Aust-Agder

Bergen byarkiv, Bergen kommune - Digital fornyelse for brukerorienterte tjenester i Bergen byarkiv

Danseinformasjonen - Ordne, registrere, digitalisere og tilgjengeliggjøre Dansearkivet

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet - Integrasjon mellom et webskjema og en NOARK-løsning ved hjelp av RPA-teknologi (Robotic Process Automation)

Drammens museum - Digital tilgjengeliggjøring av privatarkiver - Drammens Museum

Gielem Nastedh, Snåsa kommune - Digitalisering av sørsamiske stedsnavn

Grinimuseet, Museene i Akershus - Stemmer fra Grini Fangeleir på papir

Hordaland Fylkesarkiv, Hordaland fylkeskommune - Bevaringsplan for privatarkiv

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS - Standardisering av aktørbeskrivelse for kommunal sektor

Jotne EPM Technology - Langtidsarkivering av objektbaserte informasjonsmodeller

Kartverket - Geografisk inngang til historiske kart II

Kraftmuseet - Boliden-arkivet

MiA-Museene i Akershus - Fra mekaniske verksteder til kjøpesenter og boliger – arkiv kan fortelle historien

Museum Vest - Dokumentasjon av norsk handelshistorie

Nord Troms Museum - Privatarkiver i Museene i Troms

Norsk senter for folkedans og folkemusikk - Arkivformidler Trøndelag

Oslo byarkiv, Oslo kommune - Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Oslo

Oslo byarkiv, Oslo kommune - Kobling av eiendomsopplysninger i digitaliserte kilder

Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS - Ordning av arkivbestand tilhørende Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS

Stavanger Byarkiv, Stavanger kommune - Kilder til Rogalands kunstliv + vedlegg som omhandler rammer for bevaring og tilgjengeliggjøring

Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Ordning, registrering og formidling av Jan Herman Linges arkiv

Stiftinga Vest-Telemark museum - Reiselivet i Telemark - innsamling, dokumentering og ordning av arkivalia frå reiselivsnæringa

Stiftinga Vest-Telemark Museum - Innsamling, dokumentering og ordning av arkivmateriale fra pelsdyrnæringa i Vest-Telemark

Troms Røde Kors - Digitalisering av arkiv for Troms Røde Kors

Trondheim byarkiv, Trondheim kommune - "Hainnhoinn i bajnn" Otto Nielsens privatarkiv

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet - Knut Lunde prosjektet

Varanger museum IKS - Varangerarkiver

Vestfoldarkivet - Norsk Bergverksarkiv (flerårig prosjekt, se 2018 og 2020)