ENG
Norsk_helsearkiv_AV_02391_Foto_Ingrid_Hemming

Foto: Ingrid Hemming/ Fjell-Ljom

Rekrutteringsprosessen

Det er spennende å søke jobb – enten det er første gang eller du er i prosess med å bytte arbeidsgiver. En rekruttering er en stor og viktig investering. Derfor må rekrutteringsarbeidet planlegges og utføres profesjonelt, strukturert og med høy kvalitet.

Når du søker på statlige stillinger vil selve fremgangsmåten for ansettelser være regulert. Nedenfor kan du se hvordan vi gjør det og hva du som søker kan forvente deg.

1. Søknad

Når vi har mottatt søknaden din vil du motta en bekreftelse på e-post. Alle søknader blir vurdert opp mot de krav som er satt i stillingen. Når søknadsfristen utgår vil det også bli sendt en e-post til alle søkerne med informasjon om videre prosess slik at søkerne vet når de kan forvente seg tilbakemeldinger.

2. Intervjuer

Hvis du er en aktuell kandidat vil du komme videre til intervju. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet. Rekrutteringsprosessen i Arkivverket innebærer som regel to intervjurunder, før en endelig utvelgelse. Det kan også ventes at du må gjennomføre en praktisk oppgave som en del av prosessen. I intervjuene møter du leder, HR, en ansattrepresentant og noen ganger en fagperson.

3. Referanse- og bakgrunnssjekk​

Referansesjekk gjennomføres som en kvalitetssikring på de kandidatene som blir innstilt. Vi vil be deg om referanser som er aktuelle for stillingen du søker, det kan være tidligere arbeidsgiver, studieveileder eller tilsvarende person som kan si noe om hvordan han/hun opplever deg.

4. Ansettelsesrådet beslutter ansettelsen

Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjøres det hvem som skal tilsettes. Arkivverket følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et ansettelsesråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

5. Tilbud​

Den utvalgte kandidaten vil motta et tilbud fra oss. Når stillingen er besatt, vil alle kandidatene som ikke ble valgt få tilbakemelding om det. Vi oppfordrer likevel alle kandidater til å søke på andre fremtidige stillinger av interesse.