Våre satsinger

I Arkivverket jobber vi med mange spennende prosjekter. Under kan du lese mer om noen av de spennende tingene vi jobber med.

Vi bygger et nytt Digitalarkiv
Vi bygger et nytt Digitalarkiv
Vi har fått i oppdrag av regjeringen og utvikle, forvalte og drifte en ny felles løsning for arkiv. Fra mottak til publisering. For stat, kommuner og arkivinstitusjoner. Det skal bli et nettsted for alle som søker historiske data. Løsningen vil se annerledes ut, ha mer innhold og være enklere i bruk enn i dag.
Innebygd arkivering
Innebygd arkivering
Vi har en visjon om at offentlig ansatte skal slippe å bruke tid på manuell arkivering. Arkivverket vil hjelpe offentlig forvaltning i å lykkes med arkivering i en digital tid. Vi ser et stort behov for at offentlige virksomheter på en enklere og mer effektiv måte tar vare på dokumentasjonen de produserer og behandler. Arkivering skal ikke lenger være noe man tenker på i etterkant av en oppgave, men noe som skjer løpende og automatisk mens du jobber. Denne tilnærmingen kaller vi innebygd arkiv.
Innovasjon i Arkivverket
Innovasjon i Arkivverket
Digitalisering forandrer både offentlig og privat sektor og gir nye krav og muligheter. Dette påvirker alle, inkludert arkivfaget. I Arkivverket jobber vi kontinuerlig med nye måter å løse samfunnsoppdraget vårt på.
Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid
For Arkivverket er internasjonalt samarbeid en viktig drivkraft i arbeidet med arkivutvikling, både knyttet til standardisering, arbeid med konsepter og utvikling av løsninger. Å delta i ulike internasjonale fora og prosjekter er også viktig kompetanseheving slik at vi kan holde oss oppdatert om utviklingen på arkivfeltet.