ENG
ledige-stillinger

Ledige stillinger

Ansatte i Arkivverket har et bredt spekter av kvalifikasjoner, og vi er kontinuerlig på jakt etter nye kollegaer som kan hjelpe oss å løse spennende oppgaver! Under finner du oversikt over stillingene vi har utlyst.

Vil du bli med på Norges største digitaliseringsprosjekt?

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bevare historien og gjøre den tilgjengelig, både i dag og for våre etterkommere. Arkivverket står nå midt i den største omstillingen i etatens historie. Vi er trolig landets største dataforvalter og vi driver med et av landets største digitaliseringsprosjekter.

For å klare det, i en digital tidsalder, trenger vi engasjerte og uredde medarbeidere som vil være med å utvikle nye selvbetjente løsninger, og bidra til å sikre demokrati, rettssikkerhet og kulturarv. Dette gir muligheter for spennende oppgaver og vi ser etter kollegaer med ulik kompetanse innenfor flere spennende fagområder. Vil du vite enda mer om hva vi jobber med, ta gjerne kontakt HR@arkivverket.no 

Vi bygger et sterkt kompetansemiljø innen innovasjon og IT som gir store muligheter for faglig utvikling. Du vil jobbe sammen med, og bli kjent med hele organisasjonen og være en viktig bidragsyter til at Arkivverket når sine mål. Nye og innovative løsninger må tilfredsstille sammensatte behov og støtte samhandlingsprosesser på tvers i hele organisasjonen. Informasjonsmengden i våre løsninger vokser og det trengs en aktiv forvaltning som utvikler, strukturerer bruken, tilrettelegger arbeidsflyt og integrasjon mellom de ulike verktøyene.

Du kan lese mer om stillingen her på Jobbnorge

Vi ser etter deg som ønsker en sentral rolle i Arkivverkets digitale transformasjon. Du vil jobbe tett med utviklingsmiljøene våre og ha ansvar for det juridiske i utviklingsteamene. I porteføljen vår har vi både produktteam og prosjekter som er satt sammen med tverrfaglig kompetanse for å utvikle bedre tjenester for våre brukere. Du vil få en nøkkelrolle inn i flere av disse teamene, og jobbe tett med systemutviklere, historikere, tjenestedesignere m.m. lokalisert over hele landet. Oppgaver kan bestå i utredninger, avklaring av juridiske forhold, innspill til regelverksutvikling, dialog med eksterne aktører og juridisk rådgivning til teamet.  

Les mer om stillingen her på Jobbnorge.

Stillingene inngår i strategistaben og utgjør der et juridisk team med dyktige kollegaer som har egne ansvarsområder, og som samarbeider om felles oppgaver og problemstillinger. De juridiske oppgavene fordeles i teamet ut fra kompetanse og interesse. Juristteamet bistår de ulike fagavdelingene i Arkivverket etter behov, og utfordringer løses gjerne i et tverrfaglig samarbeid med arkivarer, teknologer og andre fagpersoner. 

Hos oss vil du få jobbe med arbeidsoppgaver som består av lovtolking, utarbeiding av regelverk og interne retningslinjer, rådgivning og samarbeid med saksbehandlere i saker om innsyn i arkiv. Andre sentrale arbeidsoppgaver er vurdering av personvernkonsekvenser og lovarbeid, særlig med arkivloven og offentlige høringer. 

Arkivverket skal rekruttere flere jurister. En av stillingene vil blant annet innbefatte rollen som Personvernombud. 

Les mer om stillingen på Jobbnorge

Vi har behov for en person som kan videreutvikle, styre og vedlikeholde Arkivverkets informasjonsprosesser og informasjonsstrategi på en smidig og utfordrende måte.

Vi ser etter deg som har erfaring med hvilken dokumentasjon som er tilrådelig for å legge til rette for sporbarhet om beslutninger, og hvilken rolle slik dokumentasjon kan ha opp mot senere forvaltning, drift og videreutvikling.   

Vi ønsker at du går inn i relevante utviklingstiltak og tverrfaglige arbeidsteam for å finne de beste løsningene sammen med andre. 

Vi søker deg som både kan ta en sentral rolle med å styrke oss på fagområdet og som kan bidra aktivt i arbeidet.

Les hele stillingen her på Jobbnorge

Med denne stillingen tilbyr vi deg en mulighet til å bidra inn i utviklingsløpet for å gjøre arkivene og informasjonen i dem lettere tilgjengelig for alle.

Stillingen er plassert i publikumsavdelingen og vil inngå i seksjon for brukertjenester. Publikumsavdelingen er Arkivverkets største avdeling med over 100 medarbeidere fordelt over ni arbeidssteder. Seksjonen brukertjenester har som hovedoppgave å besvare henvendelser fra publikum gjennom veiledning, saksbehandling, tilgjengeliggjøring av analogt materiale og digital tilrettelegging for selvbetjening gjennom våre websider.

Les hele stillingsbeskrivelsen på Jobbnorge

Vi søker deg som kan lede prosesser for utvikling og implementering av vår strategi. Du vil ha ansvar for at Arkivverket har en dynamisk og oppdatert strategi som er godt kommunisert i virksomheten. Du vil også være ansvarlig for å utvikle Arkivverkets virksomhetsstyring i samsvar med smidige prinsipper. I denne rollen vil du være både prosessdriver og fagperson.  

Du vil samarbeide med dyktige kolleger innenfor kommunikasjon, ledelse og styring. Du vil også jobbe tett med Arkivverkets ledelse, våre eiere i Kulturdepartementet og samarbeide bredt i hele organisasjonen.

Les hele stillingen her på Jobbnorge

Dette er en nyopprettet stilling, men du vil inngå i en avdeling med andre dyktige utviklere, KI eksperter, plattform utviklere og drifteksperter. Vi har også desginere og arkitekter med oss på laget. Du skal støtte Arkivverket i avansert bruk av Microsoft teknologi i tillegg til tilpasning og scripting av verktøy som Jira, Confluence og enkle nettløsninger.

Vi har allerede Office 365 på plass, jobber med skystrategi og bruker Sharepoint, Teams og Planner i oppgaveløsningen, men vi stopper ikke her. Vi har en sterk tro på at for å lykkes er det helt vesentlig å legge til rette for god samhandling med tverrfaglighet og innovasjon. Det vi skal gjøre er viktig, spennende men også veldig utfordrende! Og da har vi behov for enda bedre og tilrettelagte løsninger.

Les hele stillingsbeskrivelsen på jobbnorge.no

Vi søker en senior designer innen tjeneste / interaksjon / brukeropplevelse til vår innovasjonsavdeling. Arkivverkets oppgave er å ta vare på nasjonens hukommelse, for evigheten og gjøre den tilgjengelig for Norges befolkning. Teknologi gir oss muligheten til å løse dette på nye måter. Som en del av vår innovasjonsavdeling, i seksjon for Forskning og Utvikling, vil du jobbe sammen og bli kjent med hele organisasjonen. Sammen skal vi skape innovative, gode og nyttige løsninger for eksisterende og fremtidige brukere. Med utgangspunkt i innbyggernes, privat og offentlig sektors behov kan vi tilrettelegge for effektiv bruk og gjøre arkivene enda mer aktuelle og tilgjengelig. Vi er allerede godt i gang med jobben og din rolle vil være å bidra til å gjøre oss enda bedre på designprosesser og brukeropplevelser, gjennom brukersentrert utvikling og design.

Les mer om stillingen her på Jobbnorge.