ENG
Norsk_helsearkiv_AV_02397_Foto_Ingrid_Hemming

Foto: Ingrid Hemming/ Fjell-Ljom

Hva kan vi tilby?

Nå er pandemien på hell, og hvis det er noe de siste par årene har lært oss, er det at hvor vi befinner oss fysisk ofte ikke har betydning for hvor godt vi klarer å løse oppgavene våre. 

Fremover skal Arkivverket fortsette å utforske nye måter å jobbe på. Selv om det kan være utfordrende, og vi kan feile, skal vi fortsette å følge spilleregelen vår: utforske det nye og utfordre det eksisterende. Spilleregelen handler om å tørre å prøve nye ting, og gi rom for å feile. Prøve og feile, lære og justere.   

Arkivverket har 5 prinsipper for en fleksibel arbeidshverdag: 

  1. Oppgaveløsningen og dens behov skal tas hensyn til først, deretter den ansattes behov for fleksibilitet​ 

  1. Alle ansatte skal ha noe tilstedeværelse på kontoret/arbeidslokasjon. Praktiseringen avgjøres av nærmeste leder og vil variere mellom ulike roller/stillinger. Enkelte roller/stillinger vil kreve 100 % tilstedeværelse. ​ 

  1. Vi skal ha fleksibel arbeidstid innenfor lovens ytterrammer. Vi skal ha rom for å dele arbeidsdagen mellom tilstedeværelse og fleksikontor.​ 

  1. Vi er alltid synlig på kamera når vi er med i digitale møter. ​ 

  1. Å være en god kollega er en prioritert oppgave. Alle skal bidra i arbeidsfellesskapet uavhengig av hvor man jobber fra.

Den normale arbeidstiden er 37,5 timer per uke, og vi har sommer- og vintertid. Ansatte har fleksibel arbeidstid innenfor rammene i fleksitidsavtalen for statsansatte og de rammer som er satt for Arkivverkets ansatte.

Alle ansatte, uavhengig av stillingsprosent, kan benytte inntil en time av arbeidstiden per uke til trening. Dette kalles også IA-timen. Vilkåret er at treningen gjennomføres i arbeidstiden.  

Arkivverket er opptatt av at de ansatte opplever at de utvikler seg, og at deling av kompetanse er en naturlig del av arbeidshverdagen og måten vi jobber på. 

Det er viktig at den enkelte medarbeider, i samarbeid med leder, ser og benytter seg av mulighetene for kompetanseheving som finnes både internt i Arkivverket, og eksternt med konferanser, frokostseminarer, kurs, videreutdanning, deltakelse i eksterne fagmiljøer og lignende.