Fagartikler fra Norsk helsearkiv

Huntingtons sykdom
Huntingtons sykdom
Huntingtons sykdom – en medisinsk gåte fra Setesdal. Kan deler av svaret eksistere i Helsearkivregisteret?
Hjerte- og karsykdommer i Helsearkivregisteret
Hjerte- og karsykdommer i Helsearkivregisteret
Hjerte- og karsykdommer er en ledende årsak til dødsfall både globalt og nasjonalt. Ifølge WHO, utgjorde disse sykdommene 32 prosent av alle dødsfall globalt i 2019 (WHO, 2021). I Norge var tallet noe lavere, med nesten 24 prosent av alle dødsfall samme år (Dødsårsaksregisteret, 2021). Det finnes mye innhold i Helsearkivregisteret for deg som ønsker å forske på hjerte- og karsykdommer.
Rusforskning
Rusforskning
I Norge har vi nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, men er forskningsgrunnlaget for disse anbefalingene godt nok? 
Helsedata og forskning med kunstig intelligens
Helsedata og forskning med kunstig intelligens
Helsearkivregisteret har store mengder data som inneholder over 100 år med erfaring og kunnskap. Kunstig intelligens åpner nye dører for forskning i ustrukturerte data i Helsearkivregisteret.