Utlevering av helseopplysninger

Her kan du søke om utlevering av helsedata fra Helsearkivregisteret, eller pasientjournaler fra opphørte virksomheter.