ENG

Overføring av pasientjournal til ny behandler

Overføring av pasientjournal fra Norsk helsearkiv til ny behandler 

Pasientjournaler avlevert fra opphørte virksomheter til Norsk helsearkiv kan overføres til ny behandler. Dette må ny behandler søke om.

Retting/sletting av informasjon i pasientjournal

Retting eller sletting av informasjon i en pasientjournal må gjøres av en behandler. Behandler må derfor søke om overføring av pasientjournal fra Norsk helsearkiv.

Pasientjournal overført til ny behandler blir slettet hos Norsk helsearkiv. 

Har vi mottatt materialet du leter etter? 

Klikk på aktuell behandler/virksomhet i bestandsoversikten for å søke om overføring, eller retting/sletting av informasjon i pasientjournal.