Helsearkivregisteret

Helsearkivregisteret er et sentralt helseregister som består av avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten. Både nyere digitalt skapte journaler og eldre, digitaliserte papirjournaler kan gjøres tilgjengelige for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende lovverk.

Forskningssøknader i Helsearkivregisteret gjøres via helsedata.no.

Et sentralt helseregister

Helsearkivregisteret er sentralt og dekker derfor hele landet. 

Kunstig intelligens åpner nye muligheter

Helsearkivregisteret tilbyr helt unike forskningsmuligheter. Ingen andre land tar vare på sine pasientarkiv på den måten Norge gjør.

Helsearkivregisteret er en gullgruve for fremtidig forskning. Vi vil kunne supplere alle de andre helseregistrene med informasjon, fordi vi har hele journalen.
Dr. Kari Nytrøen PhD, avdelingsdirektør - Brukerkontakt

Innhold i registeret

Helsearkivregisteret er et av Norges sentrale helseregistre. Registeret består av digitale og digitaliserte pasientjournaler fra landets sykehus og metadata knyttet til dem. Resultatet er et enestående helseregister med enorme mengder ustrukturerte data.

De følgende metadataene er registrert fra hver journal.

 1. Arkivskaperens navn

 2. Virksomhetens navn

 3. Foretakets navn

 4. Virksomhetens organisasjonsnummer

 5. Pasientens navn

 6. Pasientens fødselsnummer

 7. Pasientens fødselsdato

 8. Pasientens morsdato

 9. Pasientens kjønn

 10. Første kontakt

 11. Siste kontakt

 12. Merknad i journal

 13. Diagnosekode

 14. Diagnosetekst

 15. Diagnosekodeverk

 16. Diagnosedato

Se nærmere om variablene på Helsedata.no

Her finner du temaskriv om det ulike forskningsmaterialet som finnes i Helsearkivregisteret.

Forskning i Helsearkivregisteret

Helsearkivregisteret skiller seg fra andre helseregistre i og med at vi har hele pasientjournalen i tillegg til metadataene. Forskeren kan dermed få et dypere innblikk i dataene enn ellers.

Helsearkivregisteret kan benyttes til mange typer forskning. Helseforskning er selvfølgelig et av hovedformålene med registeret, men grunnet pasientjournalenes enorme informasjonsmengder kan de også brukes til andre typer forskning.

Lurer du på om Helsearkivregisteret kan benyttes i ditt forskningsprosjekt eller flere prosjekter innen din organisasjon? Ta kontakt og da kan vi se på hvilke data vi har å tilby. Se også variabeloversikten vår på helsedata.no.

Helsearkivregisteret består av enorme mengder ustrukturerte data i hele pasientjournaler. Derfor er innholdet i journalene langt mer omfattende enn bare de registrerte variablene. Som følge av dette er Norsk helsearkiv involvert i flere prosjekter med formål om å hjelpe til ved identifisering av informasjon med hjelp av kunstig intelligens.