ENG
Adelsbrev_Bredo von Munthe af Morgenstierne

Adelsbrevet til Bredo von Munthe af Morgenstierne

Bredo Munthe fikk dette brevet av Fredrik 5. da han i 1755 ble adlet med navnet von Munthe af Morgenstierne.

Adelsbrev_Bredo von Munthe af Morgenstierne
Riksarkivet dipl., Adelsbrev og Dannebrogspatenter, Depositum Morgenstierne 1755.

Munthe var prostesønn, oppvokst i Gudbrandsdalen, og han gjorde selv karriere i Høyesterett i København. Brevet er på latin, til dels med gullskrift, og i midten er våpenskjoldet hans tegnet. Under brevet henger kongens segl i en sølvkapsel.