ENG
Bilde 1 femte side URN_NBN_no-a1450-db10001710010005

Utsnitt av forsiden på kong Håkon Håkonssons brev og segl fra 1247-1248. (Se hele forsiden og hele seglet nedenfor).

Kong Håkons brev og segl

Et av de best bevarte norske kongeseglene finnes i Lübeck. Det tilhørte kong Håkon Håkonsen og henger på et brev han sendte til fogd, råd og kommune i Lübeck vinteren 1247-1248. Internasjonalt arkivsamarbeid gjør at du nå selv kan studere det i Digitalarkivet.

«Vakre ord er ikke tilstrekkelig som oppreisning for de tallrike overgrep som kongen og hans menn er blitt utsatt for».

Denne tiraden finner vi i et brev som kong Håkon Håkonsson sendte til fogd, råd og kommune i Lübeck vinteren 1247-1248. Kongen var tydelig vred, men viste også storsinn og ønske om forsoning. Håkon lovte at han ville respektere de friheter som han tidligere hadde gitt til tyskerne, og han oppfordret dem til å sende handelsskip til Norge med korn og malt. Han forbød dem likevel å importere lybsk øl til Norge, da det ikke ville være til gagn for landet. 

Bilde 1 første side URN_NBN_no-a1450-db10001710010001
Utsnitt av forsiden på kong Håkon Håkonssons brev og segl fra 1247-1248. (Se hele seglet nedenfor). 

Norsk utenrikspolitikk

Fra 1240-årene av ble kjøpmenn fra de tyske handelsbyene langs østersjøkysten viktige aktører i norsk utenrikshandel. Kjøpmennene fra Hansabyene sikret import av korn fra Baltikum og sto for eksporten av våre viktigste utførselsvare – tørrfisk – til markedene i Europa. En gang før 1246 utstedte Håkon Håkonsson et privilegiebrev for kjøpmenn fra Lübeck. Norges forhold til kapitalsterke og velorganiserte tyske kjøpmenn ble etter hvert en hovedsak i norsk utenrikspolitikk. Flere ganger kom til åpen konflikt om hansakjøpmennenes privilegier. 

Norvagica i Archiv der Hansestadt Lübeck

Den viktigste byen i Hansaforbundet var Lübeck. Byen ble derfor sentral i forbindelsen mellom de norske kongene og hansaen. Brev fra de norske kongene ble arkivert i byen, på samme måte som diplomatisk korrespondanse fra andre konger og fyrster. Det oppstod en egen samling «Norvagica». Denne samlingen er nå i byarkivet Archiv der Hansestadt Lübeck.

«Norvagica» består nå av mer enn 100 dokumenter fra perioden 1247-1747. Her kan man finne brev fra utenlandske fyrster, norske stormenn, hansabyer og Kontoret i Bergen. Felles for disse brevene er at de angår forholdet til Norge. Men det fremste innslaget i samlingen er de mange norske kongebrevene –  helst i original, men også noen avskrifter. De fleste kongene fra midten av 1200-tallet til ca. 1530 er representert, og dessuten enkelte av de senere kongene.

Bilde 1 tredje side URN_NBN_no-a1450-db10001710010003
Forsiden av kong Håkon Håkonssons segl fra 1247-1248. Kongen sitter på en trone med et sverd i den ene hånden og krone på hodet.

Godt bevarte segl

Antallet kongebrev i denne samlingen er betydelig, og de er gjennomgående godt bevart. Det gjelder ikke bare selve brevet, men også seglene som hører til. Segl har lett for å falle av dokumentene som de hører til, eller bli ødelagt på annen måte. I «Norvagica» er seglene som regel fremdeles på plass. Riktignok har mange av seglene fått skader, men i mindre grad enn det man ellers er vant med. Samlingen er svært viktig som dokumentasjon av de norske kongevåpnene.

Håkon Håkonssons brev fra vinteren 1247-1248 ble beseglet med et stort segl. Seglet er rundt, og det har motiv på begge sider. På forsiden er motivet kongens som sitter på en trone mens han holder et sverd. Motivet på baksiden symboliserer kongen som kriger. Han rir på en stridshest, er iført rustning med hjelm, skjold og sverd. 

Bilde 1 fjerde side URN_NBN_no-a1450-db10001710010004
Baksiden av kong Håkon Håkonssons segl symboliserer kongen som kriger.

Internasjonalt arkivsamarbeid 

I 2017 ble hele samlingen «Norvagica» fotografert. Dette skjedde gjennom et samarbeid mellom Archiv der Hansestadt Lübeck og Arkivverket. Det ble tatt både fotografier av selve diplomene og særskilte seglefotografier. Materialet er publisert på Digitalarkivet. Publikum kan laste ned bildene herfra til eget bruk. Hvis man derimot trenger høyoppløselige filer, må man henvende seg til Lübeck.

Mange av diplomene i Norvagica-samlingen er utgitt i Diplomatarium Norvegicum. En innholdsreferat på moderne norsk av diplomene fram til 1430 finnes i Regesta Norvegica.

Av Tor Weidling. Han er historiker og er ansatt som førstearkivar i Arkivverkets seksjon for tilggjengeliggjøring, med Riksarkivet som arbeidssted. 

Lenker til "Norvagica"-samlingen med dokumenter og segl

Oversikt i Digitalarkivet

(De første seks sidene er brevet som er omtalt i denne artikkelen. De 100 dokumentene i "Norvagica"-samlingen utgjør 1253 bilder i Digitalarkivet). 

Oversikt i Archiv der Hansestadt Lübeck

(På denne lenken kommer du videre til et detaljert  register på tysk over hvilke brev som egentlig finnes i "Norvagica"-samlingen).