ENG
DSC03958 - Kopi

Det finnes mange vakkert dekorerte regnskapsbøker i arkivet etter Stiftamtmannen i Bergen. Dette utsnittet er fra forsiden på regnskapet for Tugt- og Manufactuur-Huuset for året 1805.

Mannen med ansvar for alt

Stiftamtmannens ansvarsområder var altomfattende i sin region. Arkivet er derfor umåtelig innholdsrikt enten du vil vite om ubåter, selvmordere, branner, sykdom eller samferdsel. Arkivet etter stiftamtmannen i Bergen er ordnet og katalogisert. Mange flere burde oppdaget de mange skattene som finnes i dette arkivet.

DSC04135
Bildet viser deler av arkivet etter Stiftamtmannen i Bergen. Totalt måler arkivet litt i overkant av 200 hyllemeter, og inneholder alt fra kirkeregnskaper til sjømannsruller og ubåttegninger. Foto: Tom Myrvold

 

Flere hundre års historie

Arkivet etter Stiftamtmannen i Bergen teller litt i overkant av 200 hyllemeter. Noe av arkivmaterialet går tilbake til 1600-tallet, men hovedparten av det bevarte materialet dekker tiden fra den store bergensbrannen i 1702, som ødela det meste av byen, og frem til embetet ble nedlagt nyttårsaften 1918 til fordel for fylkesmannsembetet.

Det mest spesielle med arkivet etter Stiftamtmannen i Bergen er nettopp det at det er så variert. Fordi stiftamtmannen i prinsippet hadde overoppsyn med så å si alt som skjedde i stiftet – først med formannskapslovene av 1837 forsvant ansvaret for blant annet helsevesenet og offentlig veibygging – så vil de fleste kunne finne noe av interesse i dette arkivet.

friele
Denne tegningen til Johan F. L. Dreier (1755-1833) dukket opp da tidligere statsarkivr Egil Øvrebø (1928-2011) ordnet arkivet etter Stiftamtmannen i Bergen. Personen på bildet må være Johan Friele, politimester i Bergen og sjef for Bergens Kongelige Borgergarde. 

 

Noe for enhver smak

Innlemmet i arkivet etter Stiftamtmannen i Bergen er blant annet regnskaper for kirkene, søknader om plass i fattighus, skiftedesignasjoner, brev om likfunn og selvmordere, kompaniruller og mønstringsruller, samt sjømilitære ruller helt tilbake til 1704. Også enkelte kart og tegninger er innlemmet i arkivet, så som Mikkel Hallsteinsen Lofthus’ (1782-1850) flotte tegning fra 1808 av en angrepsbåt tenkt brukt som forsvar for den dansk-norske flåten under Napoleonskrigene.

ubaat_tegn
En av de mange raritetene arkivet etter Stiftamtmannen i Bergen inneholder er Mikkel Hallsteinsen Lofthus’ (1782-1850) flotte tegning fra 1808 av en angrepsbåt tenkt som forsvar under Napoleonskrigene. Bergens Sjøfartsmuseum har en tremodell av ubåten Mikkel H. Lofthus tegnet.  

 

Opprør og andre viderverdigheter
Kopibøkene til Stiftamtmannen i Bergen dekker perioden 1712-1918, og finnes periodevis både for byen og for landet. I disse bøkene får vi vel egentlig vite det meste om hva som rørte seg i Bergen by og i stiftet for øvrig, da korrespondansen dekker det meste av det som skjedde i stiftsamtet. Blant annet gjenfinnes i kopibøkene en god del brev om det største skatteopprøret i Bergen i tidligmoderne tid, den såkalte Strilekrigen som fant plass i 1765.

side002b
Oppslag fra stiftamtmannens kopibok der hans utgående brev ble skrevet inn. Brevet fra stiftamtmann Ulrik Frederik de Cicignon til kammerråd og fogd Andreas Juell av 19. april 1765 (midt på høyre side) viser at også sunnhordlendingene deltok i Strilekrigen. Dog oppførte bøndene herfra seg på «en nogenledes skikkelig Maade»

 

Det har tidligere vært antatt at opprøret, en mobilisering mot Ekstraskatten som utarmet en allerede fattig allmue, primært var et strileopprør med base i bønder fra Nordhordland. En titt i kopibøkene etter Stiftamtmannen i Bergen viser at dette ikke var tilfelle.  Et brev sendt fra stiftamtmann Ulrik Frederik de Cicignon til kammerråd og fogd Andreas Juell i Sunnhordland av 19. april 1765 viser at også bønder fra Sunnhordlandsregionen var med på opprøret, selv om de oppførte seg på «en nogenledes skikkelig Maade». Dessuten sluttet bybefolkningen opp om opprøret, i alle fall den fattige delen av den, noe som står omtalt i et brev stilet til Rentekammeret den 23. april: «til hvilket føyede sig dette Stæds Pøbel». Det hører jo også med til historien at opprøret av den grunn var mye større enn antatt: Antagelig var flere tusen hissige skattebetalere med på å sette byen på hodet.

 

side003
Utsnitt av brevet fra stiftamtmann Ulrik Frederik de Cicignon til Rentekammeret av 23. april 1765. I dette påpeker han blant annet at bergenserne selv var med på det såkalte «strileopprøret».

 

Arkivet etter Stiftamtmannen i Bergen ble i sin tid ordnet av statsarkivar Egil Øvrebø (1928-2011). Han utarbeidet da en svært detaljert katalog over innholdet i det, en katalog som for øvrig er tilgjengelig for lesesalsgjester ved Statsarkivet i Bergen.   

Av Gina Dahl. Hun er religionshistoriker og ansatt som arkivar i seksjon for depot ved Statsarkivet i Bergen.  

Strilekrigen

Vil du vite mer om Strilekrigen og se digitaliserte kilder om dette i Digitalarkivet? 

Skannet liste over deltakerne i Strilekrigen fra Nordhordland

Nettutstilling om strilekrigen laget av ansatte ved Riksarkivet, Statsarkivet i Bergen, Bergen Byarkiv og Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen