ENG
BERRE_elektronisk lagring

Statlige arkiver

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter ble sendt ut for første gang i 2018, og vil heretter sendes ut årlig. Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i de statlige virksomhetene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet overfor de statlige virksomhetene, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Resultater fra undersøkelsen 2018
Resultater fra undersøkelsen 2018
På denne siden finner du resultatene fra Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter som ble sendt ut til over 200 statlige virksomheter i april 2018.
Veiledning til statsundersøkelsen
Veiledning til statsundersøkelsen
Arkivverket har tilsyns- og veiledningsansvar overfor den offentlige forvaltningen, og har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til utviklingen i arkivsektoren. For å kunne utøve dette ansvaret på best mulig måte er etaten avhengig av god og relevant informasjon om arkivholdet i den offentlige forvaltningen. Som et ledd i arbeidet for å sikre gode grunnlagsdata sender Arkivverket nå ut den første i rekken av en årlig undersøkelse til statlige virksomheter.
Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statlig sektor (2015)
Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statlig sektor (2015)
Våren 2015 sendte Riksarkivaren ut en kartlegging til alle virksomhetene i statlig sektor. Formålet var å få oversikt over alt fysisk og elektronisk skapt arkivmaterale hos statlige organer. Hjemmel for informasjonsinnhentingen var arkivlova § 8.