ENG
ilze-lucero-61471

StandArk – standard for arkivbeskrivelse

StandArk er Arkivverkets standard for beskrivelse av struktur og innhold av arkiver i Asta, og brukes for alle statlige og private arkiver i Arkivverket. Standarden er lagt ut til fri avbenyttelse for alle som jobber med Asta og arkiv, og skal sikre at vi får så enhetlige beskrivelser som mulig.

Gode arkivbeskrivelser er nødvendige for å kunne forstå og gjenfinne arkiver. Felles maler og standarder bidrar til å sikre god kvalitet i arbeidet med arkivbeskrivelsene.

StandArk er et malsett som er utarbeidet for å oppnå dette.

Arkivverket bruker informasjonssystemet Asta 5 til å beskrive sine arkiver. Asta inneholder standardiserte felter og registre, men sier ikke noe om hva slags informasjon som skal legges inn, eller hvordan arkiver og aktører skal registreres. 

Mange bidrar til beskrivelsene i Asta. StandArk skal sikre at data blir registrert på en enhetlig måte, og at likeartede arkiver og aktører beskrives og kategoriseres mest mulig likt.

Arkivbeskrivelsene legges ut og gjøres tilgjengelige på Arkivportalen

Eventuelle endringsforslag og/eller meldinger om feil og mangler i standarden, meldes til koordinator Anne Brit Larsen.