ENG
SAKR-D1323-003

Fra fotoalbum etter Hans og Serena Seland, ca. 1905. Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, SAK/D/1323.

Slektsgransking på nett

Digitalarkivet er Arkivverkets nettportal for søk i digitalt arkivmateriale.

Mange av de viktigste kildene for slektsgranskere er tilgjengelige i Digitalarkivet, både i skannet form, og i transkribert, søkbar form. Digitalarkivet er en gratis tjeneste. På nettet er det også mulig å møte andre slektsgranskere og utveksle informasjon, eller å få hjelp til egne spørsmål.

Hva du finner i Digitalarkivet

Skannede kilder
Her finner du kirkebøker, folketellinger og andre kilder tilgjengelig i skannet form som bilder. Du kan ikke søke i dette materialet. Her må du bla deg framover og bakover på samme måte som du blar i de originale kildene. Før ca. 1900 er kildene ofte skrevet i gotisk håndskrift. Det finnes et eget forum for tyding av skannet materiale i Digitalarkivet, og andre hjelpemidler. 

Søkbare kilder
Du får tilgang til transkriberte, søkbare kilder som de landsomfattende folketellingene 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910. Du kan også søke etter personer som emigrerte fra Norge. Kirkebøker for deler av landet er også skrevet av og gjort søkbare.

Slektsgranskere vil ofte vite mer om forfedrene enn det som finnes i folketellinger og kirkebøker. På Digitalarkivet finner du sjømannsruller og militære ruller, skattemanntall og mye mer. Det legges stadig ut nye kilder. 

Nettsider for slektsgranskere

På nettet finner du informasjon og tjenester for slektsgranskere. Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk Forening tilbyr nyttig informasjon om kilder, om søk etter slekt i utlandet og om kurs, møter og arrangementer rundt om i landet. 

Brukerfora for slektsgranskere

Digitalarkivet har et eget brukerforum der du kan møte andre slektsgranskere, utveksle informasjon og erfaringer og få hjelp i din egen slektsgransking. I forum for tyding av skannede kilder kan du få hjelp til å tyde håndskrift. 

Før du deltar i debattene, bør du kjenne til Arkivverkets personvernerklæring og sette deg inn i ordensreglene for debattene. For å kunne skrive innlegg i brukerforumet, må du være registrert som bruker i Digitalarkivet. 

Spør Arkivverket 

Gjennom forumet Spør Arkivverket kan du få hjelp til selvhjelp for å finne fram til arkivmateriale. Du kan få råd om hvilke arkiver som kan være aktuelle for deg. Vi kan veilede deg i bruk av Digitalarkivet. I tillegg kan du få tips om hvordan du kan stille best mulig forberedt før et besøk på en av våre lesesaler.

Søke etter arkiver på nettet

Du kan søke i kataloger over arkiver i den nasjonale søketjenesten Arkivportalen. Her finner du opplysninger om arkiver og dokumenter som finnes i Riksarkivet, statsarkivene og i mange andre institusjoner som oppbevarer arkiver. Men vær oppmerksom på at portalen ennå ikke gir et utfyllende bilde av arkivene som finnes ved de ulike institusjonene. Det foreligger altså flere arkiver enn det som fremgår i Arkivportalen.

Mer omfattende arkivundersøkelser kan forberedes ved hjelp av Arkivportalen, men dersom du ønsker en best mulig oversikt, bør du også rette en forespørsel direkte til det aktuelle statsarkivet, og ønsket materialet kan bestilles der for bruk på våre lesesaler.

Besøk en lesesal

Det er mange arkivkilder du ikke finner på nettet. Disse kan du få tilgang til ved å besøke en av våre lesesaler.

Arkivverket tilbyr også en rekke arrangementer.

Mange kilder og arkiver som er aktuelle for slektsgranskere, inneholder personsensitive opplysninger. Det er regler og rutiner for bruk av taushetsbelagte opplysninger.