ENG
kraftledning mast

Elektriske kraftlinjer i grunnbok

Panteregistrene og grunnboka kan ofte inneholde registreringer av elektriske kraftlinjer som ble trukket over en eiendom

Forretninger knyttet til elektriske kraftlinjer ble ikke tinglyst. Kraftledninger strekker seg over flere eiendommer, og man nøyde seg som oftest kun med en innførsel i grunnboksbladet for den enkelte eiendom der det ble redegjort for dato når registreringen ble foretatt og det gis ingen henvisning til pantebøkene. 

En fullstendig registrering ble gjort i Kraftledningsregisteret som finnes hos Statens kartverk.