ENG
BERRE_kvinne og jente

Pågående prosjekter

Her vil vi legge ut informasjon om pågående prosjekter vi er engasjert i ut over de strategiske hovedsatsingene.

Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"
Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"
Utfordringene på arkivområdet er større enn noen gang, og arkivsektoren har ikke endret seg i takt med den teknologiske og organisatoriske utvikling i forvaltningen forøvrig. For at offentlig sektor skal kunne håndtere nye former for dokumentasjon er det behov for en økt satsning på området.
Brukerorientert arkivtilsyn (2017--)
Brukerorientert arkivtilsyn (2017--)
Arkivverkets tilsynsvirksomhet er tatt inn under Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. Målet er at Arkivverket skal utvikle et brukerorientert arkivtilsyn. Kommunene skal derfor være med i arbeidet.