ENG
connect-20333_1920

Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"

Utfordringene på arkivområdet er større enn noen gang, og arkivsektoren har ikke endret seg i takt med den teknologiske og organisatoriske utvikling i forvaltningen forøvrig. For at offentlig sektor skal kunne håndtere nye former for dokumentasjon er det behov for en økt satsning på området.

Arkivverket sto høsten 2016 som tiltakseier for samarbeidsprosjektet i SKATE som har arbeidet med foranalysen "Dokumentasjonsforvaltning og arkiv".

Formålet med foranalysen har vært todelt:

 • Gi et felles kunnskapsgrunnlag for dokumentasjonsforvaltning og arkiv
 • Identifisere forslag til tiltak som dekker kartlagte behov

Foranalysen var ferdigstilt i januar 2017. Innholdet i rapporten og forslagene til tiltak som er utarbeidet, ble presentert for Skate våren 2017.

Du kan laste ned foranalysen her:

Virksomhetene som har deltatt i arbeidet med foranalysen er:

 • Asker kommune
 • NAV
 • Politidirektoratet
 • Skatteetaten
 • Elverum kommune
 • Bergen kommune
 • Kartverket
 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark
 • Statsarkivet i Oslo
 • Brønnøysundregistrene
 • Riksarkivet
 • Moss kommune
 • Trondheim kommune
   

Referansegruppen har bestått av:

 • Arkivverket
 • Brønnøysundregistrene
 • Difi
 • KS
 • NAV
 • Skatteetaten
 • Statistisk sentralbyrå