ENG
BERRE_taperobot

Avsluttede prosjekter

Her finnes informasjon om avsluttede prosjekter, både våre egne og aktiviteter i samarbeid med andre aktører.

MAVOD
MAVOD
Arkivverket har siden 1. april 2016 utredet hvordan arkivvedlikehold og overføring til depot i offentlig forvaltning kan moderniseres. MAVOD-prosjektet leverte våren 2017 sin anbefaling til Riksarkivaren.
SAMDOK
SAMDOK
SAMDOK-prosjektet var Riksarkivarens satsing for å følge opp Stortingsmelding om arkiv (2012-2013). Meldingen beskrev den norske arkivsektoren og de enorme utfordringene som lå der. Riksarkivarens rolle som koordinator for det nasjonale arbeidet ble understreket. Alle de sentrale aktørene i arkivsektoren ble derfor invitert til å delta i prosjektet som pågikk i perioden 2013 - 2017.
Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"
Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"
Utfordringene på arkivområdet er større enn noen gang, og arkivsektoren har ikke endret seg i takt med den teknologiske og organisatoriske utvikling i forvaltningen forøvrig. For at offentlig sektor skal kunne håndtere nye former for dokumentasjon er det behov for en økt satsning på området.
Høsting av sosiale medier (pilot SoMe)
Høsting av sosiale medier (pilot SoMe)
Arkivering av poster på sosiale medier har lenge vært en utfordring. Vi har til nå ikke hatt gode verktøy for høsting og bevaring av denne informasjonen.
SKATE
SKATE
Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.