ENG
BERRE_taperobot

Avsluttede prosjekter

Her finnes informasjon om avsluttede prosjekter, både våre egne og aktiviteter i samarbeid med andre aktører.

MAVOD
MAVOD
Arkivverket har siden 1. april 2016 utredet hvordan arkivvedlikehold og overføring til depot i offentlig forvaltning kan moderniseres. MAVOD-prosjektet leverte våren 2017 sin anbefaling til Riksarkivaren.
SAMDOK
SAMDOK
SAMDOK (2013 til 2017) var Riksarkivarens program for arbeidet med helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder.
Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"
Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"
Utfordringene på arkivområdet er større enn noen gang, og arkivsektoren har ikke endret seg i takt med den teknologiske og organisatoriske utvikling i forvaltningen forøvrig. For at offentlig sektor skal kunne håndtere nye former for dokumentasjon er det behov for en økt satsning på området.
Høsting av sosiale medier (pilot SoMe)
Høsting av sosiale medier (pilot SoMe)
Arkivering av poster på sosiale medier har lenge vært en utfordring. Vi har til nå ikke hatt gode verktøy for høsting og bevaring av denne informasjonen.