ENG
forv_tall KOMM Sky

Høsting av sosiale medier (pilot SoMe)

Arkivering av poster på sosiale medier har lenge vært en utfordring. Vi har til nå ikke hatt gode verktøy for høsting og bevaring av denne informasjonen.

I den forbindelse har Arkivverket satt i gang en pilot som skal fange den daglige utøvelsen og dynamikken i norsk politikk på sosiale medier, nærmere bestemt på Facebook, Twitter og Instagram.

Piloten skal hjelpe oss til å finne løsninger på hvordan man kan arkivere innhold på sosiale medier, samtidig som den også er med på å ivareta Arkivverkets oppgave om å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Arkivverket inngikk i 2017 et samarbeid med Retriever om innsamlingen, og startet i første omgang å høste poster fra Statsministerens kontor, regjeringen og de politiske partier. Våren 2018 utvidet vi piloten til også å omfatte stortingsrepresentanter. I den forbindelse kontaktet vi SMK, kommunikasjonssjefene i departementene og postmottak for stortingsgruppene og informerte om prosjektet.

Arkivverket ønsker å utvide piloten til også omfatte andre betydelige samfunnsaktører. Vi får ingen god og helhetlig samfunnsdokumentasjon hvis vi utelukkende høster og lagrer myndighetenes aktiviteter på SoMe. Dette har vi har imidlertid valgt å avvente til problemstillingene med den nye personvernforordningen (GDPR) er avklart. 

Arkivverket høster derfor bare offentlige profiler. De påfølgende kommentarer og diskusjoner blir ikke arkivert, bare profilens åpningsinnlegg.

Les mer om piloten her, og prøv tjenesten her.