ENG
automobilside

Bilkjøring tidlig på 1900-tallet

I dag er det ingen som reagerer om de møter en bil eller motorsykkel etter veien. Slik var det ikke i våre fylker på begynnelsen av 1900-tallet. Den gang vakte det stor oppsikt når disse støyende monstrene dukket opp langs landeveien.

Ingeniør Sam Eyde skal ha vært den første i Norge som tok hjem en virkelig stor bil til privat bruk, ”som kunde klare både bakker og andre krevende påkjenninger”. Det var en stor rød Mercedes med 35 hk. Bilen ble registrert som motorvogn nr. 50 i Kristiania. Sam Eyde kunne ikke selv manøvrere det nyinnkjøpte vidunderet, så han sørget for at bilen kom fra Tyskland med sjåfør. Dermed ble Bruno Neumann, som var født 25.05.1878 i Berlin, med bilen til Norge sommeren 1906. Sam Eydes bil og sjåfør skulle som regel være stasjonert i Kristiania.

Bilde av artikkel i Aftenpostens spesialutgave om bilkjøring i 1908
Dyr og folk ble skremt til skogs, og artikkelen i Aftenpostens spesialutgave fra 25. mai 1934 gir en god beskrivelse av hvordan det var.
Registreringsnummer 36 - 53 for Kristiania (i alt 106 registrereringer)
Registreringsnummerr 36 - 53 for Kristiania (i alt 106 registrereringer). Sam Eyde var eier av motorvogn nr. 50 i Kristiania

 

Tegninger av Sam Eydes Mercedes.
Tegninger av Sam Eydes Mercedes.
Tegninger av Sam Eydes Mercedes.
Tegninger av Sam Eydes Mercedes (bak).

Søknad om automobilkjøring i Bratsberg Amt

Søknad om tillatelse til å innføre og kjøre motorvogn skulle i den første tiden sendes politiet i byene og amtmannen på landet. I arkivet fra Bratsberg amt finner vi brevene fra Sam Eyde, hvor han ber om lov til å kjøre med sin private automobil innen amtet. Søknaden ble vedlagt en fabrikktegning av bilen sammen med en teknisk beskrivelse. Tillatelse ble gitt, men med visse begrensninger.

Søknad om tillatelse til å innføre og kjøre motorvogn
Søknad om tillatelse til å innføre og kjøre motorvogn

Restriksjoner og straff

Mange veier var så smale og sterkt trafikkerte i turisttiden at kjøring med motorvogn ikke kunne innvilges. Kjøring var også regulert til kun å gjelde faste dager. Brudd på bestemmelsene førte til anmeldelser og bøter.

Forelegg bil

Kjøring i forbudt område kunne føre til at kjøringen måtte avbrytes og, som i dette tilfellet, bilen måtte fraktes på annen måte til bestemmelsesstedet. I Statsarkivet er det oppbevart motorvognsaker i arkivene fra politi, fylkesmann og vegvesen.

Erkjennelse fra sjåføren for motorvogn nr. 50
Erkjennelse fra sjåføren for motorvogn nr. 50