ENG
larsmagnus side 1

En trønder i den amerikanske borgerkrigen

Den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861. Les brevet fra en ung trønder som deltok i krigen og aldri kom hjem igjen.

I Statsarkivet i Trondheim ligger et brev fra en ung norsk gutt fra Stoksund, Lars Magnus Halvorsen, som deltok i den amerikanske borgerkrigen som vervet soldat. Brevet ble funnet i en pakke med journalsaker i arkivet etter Stiftamtmannen i Trondheim.

”Jeg maa tage Pennen i min Haand med det glædelige Budskab hvorved jeg vil lade dem see at jeg ere enu i Livet...” skrev Lars Magnus Halvorsen fra en militærleir i Sør-Carolina vinteren 1865 til sine foreldre i Stoksund i Sør-Trøndelag.

Lars Magnus Halvorsen var 23 år gammel da han den 24. mai 1862 mønstret på et skip som skulle til Amerika, for å prøve sin lykke der. Reisen over Atlanterhavet var lang; det tok nesten tre måneder før båten kom i land i Quebec. Lars Magnus og et par kamerater dro videre  til Milwaukee. I Amerika raste borgerkrigen, og Nordstatshæren hadde gode tilbud til frivillige som ville verve seg: 800 dollar for 3 års tjeneste og lovnad om land etter krigens slutt. Dette fristet den unge nordmannen som vervet seg den 16. august 1862.

I brevet til foreldrene forteller han om krigen og de slag han har vært med i og alle kameratene han har mistet. Ikke bare krigen tok liv, men også feberen som raste i det varme klimaet om sommeren. Han fikk oppleve fredsslutningen våren 1865, men døde ”i de Forenede Staters Tjeneste” ombord på et transportskip på vei fra Alabama til Texas den 5. juni 1865. 

Grunnen til at Lars Magnus Halvorsens skjebne er kjent, er at hans far søkte Stiftamtmannen i Trondheim om hjelp til å få utbetalt arven etter sønnen, blant annet det han hadde til gode av soldatlønnen hos de amerikanske myndigheter – 380 dollar. Brevet ligger igjen i Stiftamtmannens arkiv.

Brevet er påbegynt den 16.1.1865 men ført gjennom flere dager og det bærer tydelige spor av å ha ligget i den unge soldatens lomme gjennom krigsferden.

Brevet fra Lars Magnus Halvorsen (4 sider)

Kilde: Brev av 16.1.1865,  Stiftamtmannen i Trondheim. boks G300, journalsaker for landdistriktet 1869 jnr.1092/1869. Statsarkivet i Trondheim.
Kilde: Brev av 16.1.1865,  Stiftamtmannen i Trondheim. boks G300, journalsaker for landdistriktet 1869 jnr.1092/1869. Statsarkivet i Trondheim.
Brevet side 2
larsmagnus side 3
Brevet side 3
larsmagnus side 4
Brevet side 4