ENG
Samlebildeny

Utsnitt av en samling papirposer fra AS Mandals papirindustrier.

Kulturhistoriske papirposer

Papirposene fra A/S Mandals papirindustri er både dekorative og en del av den norske kultur- og reklamehistorien. Det finnes nærmere 700 ulike papirposetrykk i arkivmagasinene til Statsarkivet i Kristiansand. Designet gjenspeiler tiden de ble produsert i og forteller også om hva posene skulle brukes til. Kanskje husker du noen av disse papirpostene?

Poser med kulturhistorie

Nærmere 700 ulike papirposetrykk fra bedriften AS Mandals papirindustrier finnes bevart på Statsarkivet i Kristiansand. Posetrykkene varierer i design, farger og uttrykksform. Dette gjenspeiler den tiden papirposene ble produsert i, og hvilket produkt disse posene skulle inneholde. Posene viser design- og reklamehistorie gjennom flere tiår, samtidig som mange vil ha minner fra produktene og de lokale forretningene papirposene reklamerte for.

Papirposebilde2
Kaffeposer. Trykkene på kaffeposene hadde gjerne illustrasjoner fra eksotiske land og fremmede kulturer som India eller Afrika. Rykende kaffekopper, kaffebønner, og glødende soler var typiske motiver som gikk igjen på mange av kaffeposene. Som vi ser endret designet seg, fra de eldre enkle sort-hvitt-trykkene som på posen til Snarøen forretninger, til mer fargerike poser på 1960-tallet, som den fra kolonialforretningen Gabr. O. Saanum i Mandal. (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, Privatarkiv dep.nr. 1485 A/S Mandals papirindustri, W-0075, -0076, -0077 Posetrykk)

Industrimiljø i Mandal.

Bedriften som produserte papirposene var en del av industrialiseringsbølgen Mandal opplevde etter at byen fikk elektrisitet fra årsskiftet 1909/10. I årene før, under, og like etter, første verdenskrig vokste det frem et industrisentrum i bydelen Malmø.  AS Mandals papirindustri ble etablert i 1923. Den nyopprettede fabrikken skulle fremstille poser og andre papirartikler, og de første månedene ble det engasjert en tysker for den tekniske ledelsen. Allerede i årsberetningen for 1924 kunne det opplyses om at maskinen som var kjøpt inn leverte et utmerket produkt:

«(…) der har praktisk talt ikke været klager paa varen. Maskinens ydeevne er ogsaa saa stor, at det ofte har været vanskeligt at faa nok avsætning (…).» Hvis man bare «kunne faa salg nok», mente Berthelsen at «man uten større vanskelighet skulde kunne fordoble produktionen». 

Kaffeposersamlet
Kaffeposer. Trykkene på kaffeposene hadde gjerne illustrasjoner fra eksotiske land og fremmede kulturer som India eller Afrika. Rykende kaffekopper, kaffebønner, og glødende soler var typiske motiver som gikk igjen på mange av kaffeposene. Som vi ser endret designet seg, fra de eldre enkle sort-hvitt-trykkene som på posen til Snarøen forretninger, til mer fargerike poser på 1960-tallet, som den fra kolonialforretningen Gabr. O. Saanum i Mandal. (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, Privatarkiv dep.nr. 1485 A/S Mandals papirindustri, W-0075, -0076, -0077 Posetrykk)

Papirposer som industriprodukt.

Tidlig på 1900-tallet var papirposer et relativ nytt og moderne produkt. Tidligere hadde kjøpmennene pakket inn, eller «slått» kremmerhus, med det papir man hadde for hånden, når kundene skulle bringe med seg varer i «løs vekt» som ikke kunne tas med på et knippe eller i kurven. Produksjonen av papirposer begynte her til lands på 1870-tallet ved at man kuttet til papir, brettet og klistret posene for hånd. På 1890-tallet ble posetilvirking en industri, maskiner ble importert fra Tyskland, noe som gjorde at produksjonen kunne mangedobles. Man fikk nå papirposer i mange ulike varianter og størrelser, beregnet til forskjellige varetyper. Posene fikk også gjerne trykk med firmanavn eller reklame for produktene.

NYPapirposebilde4
Samvirkelag, bakerier og konditorier. I mellomkrigsårene ble det etablert utallige samvirkelag i både by og bygd. Trykkene på samvirkelagenes og handelslagenes poser var ofte enkle og nøysomt utformet, og som regel hadde man med et slagord som skulle bidra til at folk ble medlemmer i samvirkene. Her er to eksempler fra Vatnestrøm samvirkelag i Aust-Agder, og Sand Handelslag i Rogaland. Fra 1968 gikk de fleste samvirkelagene i Norge over til felles logo med den velkjent oransje S-en på butikkene og de nye plastikkposene.
På posene fra ulike bakeri- og konditoriforretninger som reklamerte for sukkerkavringer var barn et yndet motiv. Til høyre over er et eksempel på en smårolling som koser seg med kavringer fra O. J. Pedersens bakeriutsalg på Skotfoss utenfor Skien. (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, Privatarkiv dep.nr. 1485 A/S Mandals papirindustri, W-0075, -0076, -0077 Posetrykk).

Posetrykkene

I dagligtalen kaltes bedriften i Mandal «påsefabrikken» eller bare «påsa». Produksjonen de første årene bestod av en alminnelig flatbunnet brun papirpose. Etter hvert utvidet man til flere varesorter, for eksempel kryssbunnposen, som vi vil gjenkjenne som en vanlig kaffepose. Samlingen postetrykk viser at bedriften tilvirket poser beregnet til svært mange ulike produkter og forretninger. Vanligst var poser til kaffe, brød og andre bakervarer, samt poser til frukt- og tobakkskioskene som det var så mange av på 1950- og 1960-tallet. Det finnes også poser for blant annet havregryn, ris, fisk og fiskemat, vaskepulver, og manufakturvarer. Fabrikkens kunder var kolonialforretninger, konditorier og kiosker over hele landet.

Kiosker
Kiosker. Frem til 1970- og 80-tallet hadde de fleste byer flere såkalte frukt- og tobakkskiosker. Til disse kioskene lagde AS Mandal papirindustrier forskjellige typer papirposer ofte beregnet for frukt. De to avbildede posene er trolig fra 1940- eller 50-tallet, og er preget av tidens design- og reklameuttrykk. Posen fra Torvgatens fruktforretning i Kristiansund har collagepregede elementer med kraftige konturlinjer og tilsiktet upresis fargelegging, mens posen til kiosken «Frisco» i Mandal fremhever fart, sunnhet og kondisjon. Det var nok heller ikke tilfeldig at kiosken hadde samme navn som et av tidens mest populære sigarettmerker. (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, Privatarkiv dep.nr. 1485 A/S Mandals papirindustri, W-0075, -0076, -0077 Posetrykk).

Konkurranse fra plastemballasje

På 1960-tallet ble plastposen og plastemballasjen introdusert. Utover 1970- og 1980-tallet opplevde fabrikken priskrig og sterk konkurranse. I 2005 ble selskapet kjøpt opp, og i de etterfølgende år ble alle eiendeler som maskiner, inventar og varelager solgt, og virksomheten til slutt nedlagt. 

Av Thomas Olsen. Han er historiker og ansatt som arkivar i seksjon for brukertjenester ved Statsarkivet i Kristiansand.