ENG
Undervisning for unge mødre

Kampen mot tuberkulosen

Den norske Nationalforening mot Tuberkulosen ble stiftet i 1910 på initiativ fra Den norske lægeforening. Målet var å samle og organisere arbeidet mot tuberkulose, som var datidens største folkesykdom. Arbeidet skulle sentreres rundt hygienisk opplysning, sykepleie og reisning av pleiehjem.

Tuberkulose

Tuberkulose, infeksjon forårsaket av tuberkelbakterien, Mycobacterium tuberculosis, som ble oppdaget av den tyske legen Robert Koch i 1882.

Tuberkulose kan være lokalisert til forskjellige organer, men angriper oftest lungene.

Kilde: Store Norske Leksikon

Overlege Klaus Hanssen ble foreningens første formann. Hans sluttappell på det konstituerende møte lød:

Ett vet vi – vi må lære å løfte i flokk, gjør vi det er seieren sikker, enten vi er rike eller fattige. Det kan ta kortere eller lengere tid, men frem skal vi. Om vi holder sammen, skal vårt folk praktisk talt en gang bli fri fra tuberkulosen.

Klaus Hanssen
Klaus Hanssen var også en ivrig friluftsmann. Bildet er hentet fra ”Streif fra Nasjonalforeningens 50-årige historie”, Oslo 1960

Fra tuberkulose til folkehelse

I årene frem til 2. verdenskrig spilte foreningen en ledende rolle i tuberkulosearbeidet i Norge. Etter hvert som tuberkulosen gikk tilbake, ble hovedformålet å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Nye fanesaker var spesielt eldreomsorg og bekjempelse av hjerte- og karsykdommer.

I 1963 endret foreningen navn til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I 2010 feiret Nasjonalforeningen sitt 100-årsjubileum med målsetning om at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og at flere skal få et godt liv med god helse.

Frikirkens ungdomsskole i Stavern
Frikirkens ungdomsskole i Stavern. Her holdt Dikka Bruu flere foredrag for skolens elever 26. januar 1931. Hun snakket blant annet om øyeblikkelig hjelp, barselpleie, veneriske sykdommer og tuberkulose. Foredragene var åpne for folk utenfra. PA-1245 Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ga 1 Reisedagbøker, reisesøstre: Søster Dikka Bruu, 1931

Reisesøstrene

I 1913 startet ordningen med ”hygieniske vandrelærerinner”, som skulle drive forebyggende arbeid gjennom opplysningsvirksomhet. Reisesøstrene, som de også ble kalt, holdt foredrag og besøkte folk hjemme. De hadde hele Norge som arbeidsområde, men med hovedvekt på fiskeridistriktene i Nord-Norge.

”Foreningen skylder de søstre som til dels i årevis har ofret seg for dette omflakkende, anstrengende og oppslitende arbeide megen takk,” skrev Birger Øverland, Nasjonalforeningens sekretær fram til 1941.

I arkivet etter Nasjonalforeningen finnes dagbøkene til noen av reisesøstrene som reiste landet rundt. En av dem var søster Dikka Bruu.

Undervisning for unge mødre
Med på reisene var babydukken ”Birger” som blant annet ble brukt i undervisning for unge mødre. PA-1245 Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ga 1 Reisedagbøker, reisesøstre: Søster Dikka Bruu, 1934

I dagbøkene hennes får vi innblikk i livet som ”hygienisk emissær”. Hun skriver blant annet om hjemmebesøk, foredrag hun har holdt og mennesker hun har møtt. Hun har også limt inn avisannonser og bilder fra sine reiser landet rundt.

Dikka Bruus reisedagbok
Fra Dikka Bruus reisedagbok for perioden 1932 – 34. PA-1245 Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ga 1 Reisedagbøker

Instruks for Nationalforeningens hygieniske vandrelærere

intruks for vandrelærere

Arkivet etter Nasjonalforeningen

Arkivet var ferdig ordnet sommeren 2002. Hovedmengden av materialet strekker seg fra stiftelsesåret 1910 fram til 1980. Arkivet består av møtebøker/protokoller, kopibøker og et omfattende sakarkiv. Det er lagt vekt å opprettholde den orden som ble skapt i det daglige arkivarbeidet i foreningen.

Den nystiftede tuberkuloseforeningen på Karlsøy, bildet er tatt på Gamnes. Lederen er markert med et kryss. Ga 1 Reisedagbøker, reisesøstre: Søster Dikka Bruu, 1934
Den nystiftede tuberkuloseforeningen på Karlsøy, bildet er tatt på Gamnes. Lederen er markert med et kryss. Ga 1 Reisedagbøker, reisesøstre: Søster Dikka Bruu, 1934

Kilder

Erichsen, Rolv Werner. Streif fra Nasjonalforeningens 50-årige historie. Oslo 1960.

www.nasjonalforeningen.no