ENG
Vålerengen daghjem

Barn ved Vålerengen daghjem, klare for å vaske koppen sin. Foto: Nanna Broch. Arkivreferanse: RA/PA-0680/F/Fb/L0015

Boliginspektør Nanna Broch

“Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, og alle bakgårder er jevnet med jorden, før alle gamle råtne rønner, og alle små, elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser op i gode hjem.”

Riksarkivet, Privatarkiv 680 Nanna Broch, Fb-14 Fotografier
Riksarkivet, Privatarkiv 680 Nanna Broch, Fb-14 Fotografier

Ordene tilhører Nanna Broch, boliginspektør i Oslo fra 1919 til 1945. Hun var sterkt opptatt av bolignøden for arbeiderbefolkningen i Oslo med trangboddhet og dårlige boliger, og så og fotograferte byens nød og fattigdom på nært hold. Store arbeiderboliger ble kartlagt og fotografert. Ut fra plansjer og fotografier kom hun fram til det vesentligste: husmødrenes forferdelige slit og barnas dårlige sjanser til å få et menneskeverdig liv. Nanna Broch mente det var viktig å styrke husmødrenes stilling og ga dem informasjon om møbler, interiør og kjøkkenforhold. Her la hun spesielt vekt på hygiene.

Riksarkivet, Privatarkiv 680 Nanna Broch, Fb-14 Fotografier
Riksarkivet, Privatarkiv 680 Nanna Broch, Fb-14 Fotografier

På 1920-tallet fikk Nanna Broch ideen om å arrangere en boligutstilling på østkanten i Oslo. Kommunen bidro med utstillingslokale og økonomisk støtte. Den første utstillingen som ble åpnet i 1923 var en møbelutstilling. Den skulle presentere møbelutstyr til rimelige priser, som kunne gjøre en liten leilighet vakker og hjemmekoselig. Senere ble foreningen Østkantutstillingen stiftet, med Nanna Broch som drivende kraft. Hun arrangerte hele 90 ulike utstillinger og holdt kurs og foredrag om sosiale og politiske spørsmål.

Riksarkivet, Privatarkiv 680 Nanna Broch, Fb-14 Fotografier
Riksarkivet, Privatarkiv 680 Nanna Broch, Fb-14 Fotografier