Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988 (FoSam)

Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988 er resultat av et forskningsprosjekt i regi av Forum for Samtidshistorie (FoSam) ved Universitetet i Oslo. De første intervjuene ble foretatt våren 2004, og ved utgangen av 2011 var det gjennomført 36 intervjuer med sentrale samfunnsaktører. FoSam har fått økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet fra Universitetet i Oslo, Institusjonen Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB Nor.

Informasjon om prosjektet
Informasjon om prosjektet
Informasjon om FoSam, prosjektet og intervjuene.
Adgangsbestemmelser for FoSam-intervjuer
Adgangsbestemmelser for FoSam-intervjuer
Informasjon om adgang til intervjuene fra FoSam-prosjektet.

 

Intervjuobjekter i FoSam-prosjektet:

 

(Alfabetisk rekkefølge etter fornavn)

 

Andreas Cappelen

Arne Skauge

Arvid Johanson

Astrid Gjertsen

Astrid Nøklebye Heiberg

Bjørn Skau

Einar Førde

Eivind Bolle

Eivind Reiten

Finn Kristensen

Gro Harlem Brundtland

Hallvard Bakke

Jo Benkow

Johan C. Løken

Johan J. Jakobsen

Kari Gjesteby

Karin Stoltenberg

Karl Glad

Kåre Kristiansen

Kåre Willoch

Lars Roar Langslet

Leif Arne Heløe

Leif Haraldseth

Leif Jørgen Aune

Odvar Nordli

Ole Henrik Magga

Per Kleppe

Reidun Brusletten

Reiulf Steen

Ronald Bye

Ruth Ryste

Sissel Rønbeck

Svenn Stray

Thorvald Stoltenberg

Ulf Sand

Wenche Frong Sælleg

Åse Bjerkholt