Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988 (FoSam)

Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988 er resultat av et forskningsprosjekt i regi av Forum for Samtidshistorie (FoSam) ved Universitetet i Oslo. De første intervjuene ble foretatt våren 2004, og ved utgangen av 2011 var det gjennomført 36 intervjuer med sentrale samfunnsaktører. FoSam har fått økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet fra Universitetet i Oslo, Institusjonen Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB Nor.

Informasjon om prosjektet
Informasjon om prosjektet
Informasjon om FoSam, prosjektet og intervjuene.
Adgangsbestemmelser for FoSam-intervjuer
Adgangsbestemmelser for FoSam-intervjuer
Informasjon om adgang til intervjuene fra FoSam-prosjektet.

Intervjuobjekter i FoSam-prosjektet: