ENG
forstørrelsesglass

Adgangsbestemmelser for FoSam-intervjuer

Informasjon om adgang til intervjuene fra FoSam-prosjektet.

Det er ulike adgangsbestemmelser for intervjuene. De fleste er fritt tilgjengelig for alle og er lagt som filer i tilknytning til intervjuobjektet. Noen er klausulerte, men er tilgjengelig for forskere etter søknad. En liten gruppe er foreløpig helt utilgjengelige, men vil bli frigitt på et senere tidspunkt.


Fritt tilgjengelige intervjuer:

Det finnes også klausulerte versjoner av intervjuene med Leif J. Aune, Karl Glad, Astrid Nøklebye Heiberg.

Utilgjengelige intervjuer:

Utilgjengelig til oppgitt dato, deretter tilgjengelig etter søknad.

Det finnes også en fritt tilgjengelig versjon av intervjuet med Karl Glad.

Adgangsbestemmelser og adgangssøknad håndteres etter vanlige prosedyrer for forskerinnsyn.

Intervjuer tilgjengelig etter søknad:

I klausuleringstiden er disse intervjuene bare tilgjengelige med Riksarkivarens tillatelse etter skriftlig søknad om forskerinnsyn. Ved innvilget adgang må taushetserklæring undertegnes. Brukeren vil få digital tilgang ved hjelp av et passord.

Det finnes også en fritt tilgjengelig versjon av intervjuene med Leif J. Aune og Astrid Nøklebye Heiberg.