ENG

Karin Stoltenberg

Karin-Stoltenberg_medium

Intervjuet med Karin Stoltenberg fra 14.03.2007 er klausulert. Forskere kan søke om adgang.