ENG

Astrid Nøklebye Heiberg

Astrid Nøklebye Heiberg, f. 14. april 1936 i Oslo.

Psykiater, politiker og organisasjonskvinne.[1]Astrid Nøklebye Heiberg kom inn i politikken som en fremtredende fagperson innen medisin, da Høyre overtok regjeringsmakten i 1981. Hun var stortingsrepresentant, statssekretær og statsråd for Høyre. Før og etter sin politiske karriere utmerket Heiberg seg faglig innen  sitt fagfelt. I 1962 ble hun cand.med. ved Universitetet i Oslo. Hun spesialiserte seg senere i psykiatri, og ble professor i 1985. Heiberg arbeidet aktivt med å få fjernet homofili som sykdomsdiagnose. Dette lyktes i 1978 og Heiberg fortsatte stille opp som støttespiller for de homoseksuelles organisasjon.[2] 

Heibergs politiske karriere begynte da hun ble bedt om å være statssekretær i Sosialdepartementet i Willoch-regjeringen og hun melde seg da inn i Høyre.[3] Heiberg arbeidet under statsråd Leif Arne Heløe, som hadde håndplukket henne til stillingen som statssekretær.[4] Hun var særlig engasjert i utredningsarbeid hva gjaldt sykehus og sykehjemssituasjonen i Oslo og Akershus, for å frembringe oversikt over, og behovet for sykehus og sykehjem i de to fylkene.[5] Heiberg var opptatt av de eldres situasjon og stod sentralt i arbeidet med en nasjonal handlingsplan om aldring.[6] Sosialdepartementet lanserte under Heløe kampanjen ”Aktive eldre”, som Heiberg karakteriserte som et tiltak for å vise at eldre var en ressurs for samfunnet.[7] 

Heiberg ledet Willoch-regjeringens effektiviseringsutvalg, som skulle sørge for å ivareta gode effektiviseringsideer i helsevesenet.[8] Andre viktige saker som preget Heibergs tid som statssekretær, var arbeidet med stortingsmeldingen om narkotika-problemet, informasjonsarbeid om AIDS, og stortingsmelding om barne- og ungdomsvernet. Heiberg gikk inn for at barnevernet måtte styrkes. Hun la vekt på at den var en utvikling mot tyngre og mer sammensatte problemer i barnevernet, og at noe av løsningen kunne være en styrking av sosialkontorene.[9] I mars 1985 ble Heiberg valgt til leder for Høyrekvinners Landsforbund og hun stilte til valg som stortingsrepresentant for Oslo Høyre. Heiberg ble valgt inn som 2. representant for Oslo Høyre, og gikk med det fra Sosialdepartementet til Stortingets Finanskomité.[10] Heiberg uttalte at hun gledet seg til å drive politikk på et bredt felt og ikke bare sektorpolitikk.[11] 

Det gikk allikevel ikke lang tid før hun igjen gikk tilbake til regjeringen. I april 1986 tok Heiberg over som forbruks- og administrasjonsminister etter Astrid Gjertsen, som måtte søke avskjed etter at hun hadde forsøkt å endre beløpene på noen drosjeregninger. Heiberg uttrykte glede over å bli vist slik tillit av partiet, men sa også at det var vanskelig å glede seg ordentlig under omstendighetene for statsrådsbytte.[12] Willoch-regjeringen gikk av 9. mai 1986. Dermed fikk Heiberg under en måned som statsråd, og fikk liten tid til å prege sitt departement.Etter dette gikk Heiberg tilbake til Stortinget og Finanskomiteen. 21. oktober 1987 ble Heiberg flyttet til Kirke- og undervisningskomiteen, og ble sittende i komiteen ut perioden.

Som leder av Høyrekvinners Landsforbund hadde Heiberg frontet kravet om 40 prosent representasjon for kvinner i styrer og råd.[13] Dette kravet ble lovfestet 14. desember 1987, og Heiberg var en av fire høyrerepresentanter som brøt med partiet i saken og stemte for lovforslaget.[14]Heiberg valgte å ikke stille til gjenvalg på Stortinget i 1989. Hun var nestleder i Høyre i perioden 1990-1991, og fortsatte i lokalpolitikken for Høyre frem til 1993. Da ble hun valgt til president i Norges Røde Kors. I 1999 gikk hun av, men fortsatte som president for Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger frem til 2001. I tillegg har Heiberg vært aktiv i medisinfaglige og andre komiteer i sin yrkeskarriere.[15] 
_____________________________________________________________________________
[1] Store norske leksikon, snl.no, Leif Arne Heløe, 2010-12-03, http://www.snl.no/.nbl_biografi/Astrid_N%C3%B8klebye_Heiberg/utdypning
[2] Store norske leksikon, snl.no, Leif Arne Heløe, 2010-12-03, http://www.snl.no/.nbl_biografi/Astrid_N%C3%B8klebye_Heiberg/utdypning
[3] Store norske leksikon, snl.no, Leif Arne Heløe, 2010-12-03, http://www.snl.no/.nbl_biografi/Astrid_N%C3%B8klebye_Heiberg/utdypning
[4] ”Mer omsorg og varme”, Aftenposten Aften, 19.1.1985.
[5] ”Viktig utredning”, Aftenposten Aften,  18.5.1984.
[6] ”Astrid Nøklebye Heiberg: Vårt mål er aktive eldre”, Aftenposten Aften, 4.9.1985.
[7] ”Aktive eldre en holdningskampanj: Eldres behov for livsutfoldelse til debatt”, Aftenposten Aften, 17.4.1985.
[8] ”Nye tiltak på løpende bånd: Sykehus effektiviseres”, Aftenposten Morgen, 15.1.1985.
[9] ”Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg: Barnevern må styrkes”, Aftenposten Morgen, 29.5.1985.
[10] http://stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=ASHI
[11] ”Løgn å si at ikke tilliten gleder meg”, Aftenposten Morgen, 18.4.1986.
[12] ”Løgn å si at ikke tilliten gleder meg”, Aftenposten Morgen, 18.4.1986.
[13] ”Ansvarlige Høyrekvinner”, Aftenposten Morgen, 15.3.1985.
[14] ”Kjønnskvotering fra 1. mai”, Aftenposten Morgen, 15.12.1987.
[15] http://stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=ASHI

Intervju

Last ned fritt tilgjengelig intervju fra 25.04.2006

Det finnes også en adgangsbegrenset versjon. Kun tilgjengelig med forskertilgang. 

Tema i intervjuet