ENG
Adressen-til-Charles

Død manns kiste

I desember 1816 ble det på Ørlandet funnet en kiste med klær, bøker og brev som hadde drevet i land fra et forlist engelsk skip - The Mercator. Brevene gir et glimt av hverdagslivet i England etter Napoleonskrigen.

John Lambeth tok to sønner og en svigersønn med seg da han mønstret på skipet The Mercator i London sommeren 1816, for å dra på handelsreise til Norge. De bistre tidene etter Napoleonskrigen fikk ham til å forlate kone, barn, søster, mor og bygningsfirmaet som han drev i London. Han reiste brått, uten å en gang si fra til sin datter. Men i høststormene utenfor den norske kysten forliste båten, sannsynligvis på vei fra tranhandel i Nordland. Ingen vet hva som egentlig skjedde. Alt vi vet om John og familien er det vi kan lese i fem brev som ble funnet sammen med noen klær og bøker i en kiste som drev i land på Ørlandet  2. desember 1816, sammen med noen tønner tran. Brevene danner et bilde av hverdagslivet til familien hjemme i England og deres bekymringer, men vi får også et innblikk i den økonomiske og politiske situasjonen i England etter Napoelonskrigen.

Annonsen i avisen

Kisten og tønnene ble funnet på gårdene Grande og Garten på Ørlandet og ble levert inn til amtmannen. Amtmannen averterte i avisene i Oslo og Trondheim etter eierne til den bergede lasten, men fikk ingen svar. Brevene ligger i dag i amtmannens arkiv, som er avlevert til Statsarkivet i Trondheim. (Stiftamtmannen i Trondheim, journalnr. 2740/1816, boks G59, Statsarkivet i Trondheim). Etterlysningen av lastens eiere ble blant annet innført i Adresseavisen 20. desember 1816 på førstesiden under Bekjentgjørelser.

Adresseavisen-20.-desember-1816
Adresseavisen 20. desember 1816

"My dearest father"

"Metlingham June 23 1816
I have just recievd your Letter and will leave you to judge how surprisd i was to see by its contents that you were on Board a Ship, going so far from home…"

Slik innledet Johns datter brevet til faren. Hun var sjokkert over at han hadde reist ut på sjøen, noe hun mente at han var altfor gammel til. Hun syntes at han heller burde ha sendt ut den unge sønnen Charles, som isteden var satt til å styre firmaet i London, noe hun fryktet at han ikke ville klare. Av brevet framgår at hun også hadde sin mann ombord på skipet, og at hun selv arbeidet i tjeneste hos en Lady i Metlingham. De andre brevene er skrevet av Johns mor, kone og sønn og svigerdatter. Brevene handler mye om sykdommer i familien, om bekymringer for mennene ombord og om at John junior, en av sønnene om bord, ble far i sitt fravær til lille Lucie, som ikke var frisk. Her finner vi også oppfordringer til mennene på båten om ikke å drikke for mye konjakk og et ønske om at de kjøper med seg tresko til alle der hjemme. 

Last ned brevet nederst på siden

"Work is as dead in town as ever”

Det siste brevet ble skrevet 30. juli 1816 av sønnen Fredric, som beskriver livet i London. Han forteller om et dårlig arbeidsmarked, om at gatemusikanter med fløyte og bjeller på føttene gikk omkring fra hus til hus og spilte og danset for penger. Han forteller også om en H. Collin, som i likhet med mange andre arbeidere, hadde dratt fra Cornwall inn til London for å protestere mot den dårlig likte prinsen (som senere ble Georg IV), og hans måte å styre landet på. I protest tømte de flere vognlass med kull på trappene til hans palass.

 “Work is as dead in town as ever
and London is full of countrymen and
they go about with a fife and Tabor and
Dance with bells at their hems at
peoples doors for a livelihood and even
H. Collin droved 3 waggons of Coals to
London themselves from Cornwall as
a present to the prince Regent hoping
that he would take into consideration
the state of the Country”

Last ned brevet nederst på siden

Hva hadde skjedd?

Brevene kan ikke fortelle hva som skjedde med båten The Mercator og mannskapet. Når og hvor forliste båten og hva skjedde med mannskapet om bord? Hvor hadde de vært og hvor var de på vei da ulykken skjedde? Hva hadde de handlet med på reisen? Og hvordan gikk det med familien hjemme i England? Kanskje kan annet arkivmateriale i Norge eller England fortelle mer? Om du skulle finne ut noe - send oss en e-post! En ledetråd som kan brukes for å spore opp familien Lambeth i England er en konvolutt med adressen til sønnen Charles i London i 1816:

W Charles Lambeth

N 16 Britanica Street

Battle Bridge Saint Pancras

England

Adressen-til-Charles