ENG
adgangstegn

Riksforsamlingen

Alle medlemmene av riksforsamlingen fikk et adgangstegn etter at de hadde overlevert fullmaktene sine ved ankomsten til Eidsvoll.

Adgangstegn til riksforsamlingen

Adgangstegnet er trykt og stemplet med det riksseglet som Christian Frederik fikk laget i all hast i februar 1814. Navnet på representanten er skrevet med hånd. Eksemplaret her har tilhørt Severin Løvenskiold.

Adgangstegnet skulle ifølge møtereglementet på Eidsvoll vises hver dag til fire oppsynsmenn, valgt blant representantene.

Kilde: Riksarkivet, Holst, Christian RA/PA-0040/F/Fe/L0063/0002 Diverse papirer. Foto: Odd Amundsen.
Kilde: Riksarkivet, Holst, Christian RA/PA-0040/F/Fe/L0063/0002 Diverse papirer. Foto: Odd Amundsen.

Even Thorsens reiseregning fra Eidsvoll 1814

Matros Even Thorsen møtte på Eidsvoll som en av representantene for sjøforsvaret. Han var 36 år og kom fra Austre Moland utenfor Arendal.

I arkivet etter Revisjonsdepartementet finnes en reiseregning fra ham over utgiftene for reise til og fra Eidsvoll samt utgifter under oppholdet. Thorsen startet reisen i Kristiansand den 15. mars og var tilbake samme sted 4. juni.

Kvittering for klesvask

Som bilag til reiseregningen finner vi dessuten en kvittering for vask av tøy i tiden Even Thorsen var på Eidsvoll. Anne Knudsdatter besørget klesvasken og fikk 6 rikbankdaler for det. Det er også lagt ved en kvittering fra Jakob Christiansen for kost og losji i tre døgn i Fredriksvern (Stavern) for 43 riksbankdaler 2 ort.

Med påholden penn

Regningen er underskrevet med Even Thorsens navn. Men siden han undertegnet Grunnloven ”med påholden penn”, må det være en annen som har skrevet reiseregningen for ham. Even Thorsen kunne trolig ikke skrive, som den eneste av de 112 representantene på Eidsvoll.

Riksarkivet, Revisjonsdepartementet, 5. revisjonskontor RA/S-1118, Tillegg pk. 2, Forskjellige lønnsregnskap, nr. 6A. Foto: Odd Amundsen.
Riksarkivet, Revisjonsdepartementet, 5. revisjonskontor RA/S-1118, Tillegg pk. 2, Forskjellige lønnsregnskap, nr. 6A. Foto: Odd Amundsen.

Hvor mye kostet riksforsamlingen?

I sine opptegnelser skrev Nicolai Wergeland den 18. april at representantene, i tillegg til måltidene på forsamlingsstedet Eidsvoll verk, også fikk det de måtte trenge til aftens og frokost der de bodde.

Oppholdet på Eidsvoll for de 112 representantene og alle de andre som av ulike grunner også var til stede, var en stor utgiftspost for staten. Nicolai Wergeland følte presset. 

Provianteret for fire uger

”Man beskylder os for, at vi allerede skulle have spist op otte Oxer. For mig, som ikke forstaaer mig paa Oeconomien, lader dette som en skammelig Bagtalelse, især, da en god ærlig Oxesteg sjelden lader sig tilsyne, medens de arme Kalve neppe faae Lov at fødes, førend de maae være baade Suppe og Steg. Sandsynligere er, hvad man forsikrer at der i det Hele er provianteret for fire Uger. Saalænge har man altsaa antaget, Rigsforsamlingen vil vare; og før komme vi efter alle Aspecter sikkert ikke herfra. ”

73 000 riksbankdaler

Flere andre, blant annet Jacob Aall, klagde også over kalvekjøttet, og regnskapet viser side opp og side ned med utgiftsposteringer for kalver levert av lokale bønder. Alt i alt kostet innkvartering, mat og andre utgifter på Eidsvoll 73 000 riksbankdaler. Hva tilsvarer det i dagens penger? Hvis vi bruker Norges banks historiske priskalkulator, kommer vi til vel 10,5 millioner kroner. I tillegg kom alle reiseutgiftene til representantene. Disse skulle amtene (de daværende fylkene) dekke.

Riksarkivet: Finansdepartementet, 5. departement for finans- handels- og tollfaget RA/S-3893/C/Cb/L0014. Foto: Odd Amundsen.
Riksarkivet: Finansdepartementet, 5. departement for finans- handels- og tollfaget RA/S-3893/C/Cb/L0014. Foto: Odd Amundsen.