ENG
Evakuering 2

Utsnitt av fotografi fra Finnmark under 2. verdenskrig. Sivilbefolkningen ble evakuert og på bildet sees barn som blir fraktet i småbåter over til det ventede britiske krigsskipet. Foto: ukjent, utlån: NTBs krigsarkiv/Digitalarkivet.

50 000 nordmenn tvangsevakuert

Mange mennesker blir hjemløse og drevet på flukt på grunn av krigshandlinger. I 1944 drev tyskerne befolkningen i Finnmark og Nord-Troms bort og brente det meste. Mange nordmenn ble derfor flyktninger i eget land. Under nedbrenningen forsvant mye av arkivmaterialet i Nord-Norge. I Riksarkivet finnes det imidlertid materiale som forteller historiene om personene og familiene, fra de ble tvangsevakuert og til de kom hjem igjen.

Som dagens flyktninger ble de tvangsevakuerte utstyrt med kontrolldokumenter, som fungerte som et identitetsbevis som ga rettigheter til støtte. Krigshistorien fra Nord-Norge er derfor svært aktuell også i dag.

Collage2
Kontrollbøker for evakuerte. Det er en liten tynn bok for hver familie eller enkeltperson slik at historien kan belyses på familie- og individplan. Hver kontrollbok er 14,5 cm høy og 10,5 cm. bred. Den består av 16 sider og omslag, ca. 0,2 cm. tykk. Mange bøker er fillete etter bruk. Man var forpliktet til å bære dem på seg hele tiden. Foto: Odd Amundsen


En familie fra Lyngen

Når vi nå skal feire jul og venter på et nytt år, kan det derfor passe å gå 3/4 århundre tilbake i tid til en familie som på denne tiden av året ble tvunget ut av sitt norske hjem. En gårdbruker og gruvearbeider fra Lyngen med kone og syv barn ble evakuert til Furnes i Hedmark ved årsskiftet 1944/1945. Gjennom «Evakueringen 1944» ble familien den 5.januar tildelt skjeer, gafler, kasseroller, kopper, mugger, krus, tallerkener, glass, boller og en bøtte. Dertil kom blant annet «nattpotte», vaskevannsmugge, ei skoleveske, yttertøy og stønad til kjøp av andre klær utover vinteren. Den 8.januar ble de tildelt kjøkkenutstyr av Hedmark fylkes forsyningsnemnd. Fra 12. til 15. januar fikk familien blant annet lærstøvler og rasjoneringskort for brød gjennom forsyningsnemnda i Furnes. Familieoverhodet fikk også tobakkskort. Utover vinteren ble det også undertøy, skjorter, gensere, benklær, kjoler, dynetrekk og laken. I mars fikk familien 100 kr. i stønad til kjøp av senger fra NS Hjelpeorganisasjon.

Kontrollbok s
Sengekjøp. En av sidene i kontrollboken til familien fra Lyngen. Den viser litt av hva de har fått av støtte, som da de 7. mars 1945 fikk støtte til å kjøpe senger. Foto: Odd Amundsen


Etter at norske myndigheter hadde overtatt fikk de rundt St. Hans 1945 støtte til jernbanebilletter nordover og deretter båtbilletter fra Trondheim til Tromsø. «Svenska Norgeshjälpen» forsynte familien med 9 matpakker. De hjalp også til med nyetablering hjemme i slutten av juni med kopper, tallerkener, glass, kasserolle, mugge, kaffekjele, fløtesett, kakefat, en bolle og en balje. De leverte dessuten en jakke, en vest et par sko. I januar 1946 fikk familien utlevert en «Britisk Gavepakke» gjennom Røde Kors.

Historien om familien over er hentet ut fra kontrollbøkene for evakuerte fra Nord-Norge som finnes i arkivet etter Flyktnings- og fangedirektoratet. 


Flyktnings- og fangedirektoratet opprettes

Andre verdenskrig etterlot et omfattende flyktningeproblem i Norge som ellers i Europa. Flyktnings- og fangedirektoratet ble opprettet høsten 1945 for å ordne opp i det kaoset krigen hadde skapt. I Norge skulle man forholde seg til rundt 350 000 forflyttede mennesker (tyskere i Wehrmacht ikke medregnet). Utenlandske fanger i Norge skulle repatrieres til sine hjemland, norske fanger i utlandet bringes hjem. Dertil kom alle de innbyggerne som var evakuert fra Nord-Norge.

Evakuering 3
Original bildetekst: "Småbyene og fiskeværene i Nord-Norge ligger som ødeleggelsens monumenter over tysk mordpolitikk, med husene i ruiner og skorsteinspipene stikkende opp mot himlen. I Kirkenes var ødeleggelsen nesten total, bare 28 hus sto tilbake. I Vadsø var 65-70% av byen ødelagt og i Vardø 85%. Innover Varangerfjorden til Vest-Tana er det nesten intet igjen. - Dette lager av ski som sees på bildet rakk tyskerne imidlertid ikke hverken å få ødelagt eller å få med seg. Utstyret studeres av norske offiserer for å bringe på det rene om det kan tas i bruk av troppene". (Arkivreferanse: RA/PA-1209 NTBs krigsarkiv/Digitalarkivet). 


Noen kunne transporteres hjem raskt, mens andre ikke hadde noe hjem å reise til. Gjenoppbygging og avklaring av statsborgerskap tok tid. I mellomtiden gikk livet sin gang i leire, pensjonater eller hjemme hos private. Flyktningene trengte mat, klær, losji, helsehjelp, transport, støtte til skolegang, arbeidsformidling mv.

Mye av den stønaden den enkelte var berettiget til, ble utbetalt gjennom kommunale myndigheter på oppholdsstedet. For å bistå dem ble det under Flyktnings- og fangedirektoratet opprettet distriktskontorer, som regel et i hvert fylke. Som i direktoratet på sentralt hold bygde de ansatte i disse kontorene videre på arbeidet i distriktskontorene under tyskernes «Riksutvalget for evakuering» og norske institusjoner i utlandet under krigen. 

Tvangsevakueringen

PA-1209_Uj-L0219a_0073_2
 Faksimile av plakaten tyskerne lot slå opp i Hammerfest umiddelbart før tvangsevakueringen av sivilbefolkningen ble satt i verk. I teksten trues det med at de som ikke etterkommer ordren "vil bli avhentet av den vebnede makt". (Arkivreferanse: PA-1209, NTBs krigsarkiv/Digitalarkivet) 


Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms foregikk fra oktober 1944 til mai 1945 under tyskernes tilbaketog fra Murmanskfronten. Sivilbefolkningen skulle flyttes sørover under trussel om dødsstraff. Omkring 20 000 kom seg unna og gjemte seg til fjells, i gruveganger og i utmark. De ble gjerne kalt  "overvintrere" eller "huleboere". Rundt 50 000 skal ha blitt tvangsevakuert, ca. 30 000 havnet i Nordland og Sør-Troms. Resten skal ha blitt omtrent likt fordelt mellom Trøndelag og Vestlandet på den ene siden og Østlandet på den andre. 

Overvintrer
Overvintrer. Bildet viser en mor og hennes barn som har søkt tilflukt i øde fjelltrakter i Gamvik, Finnmark. Deler av "huset" er en båt. Foto: Ole Friele Backer. (Arkivreferanse: RA/PA-1209 NTBs krigsarkiv/Digitalarkivet). 


Distriktskontorene i Sør-Trøndelag og Troms var trafikksenter for omplasserte nordmenn og utlendinger og til dels for gjenreisningsarbeidere til Troms og Finnmark. Der ble innkvartering, gjennomgangsleire, helsekontroll, transport mv. organisert.  Trondheim og Tromsø hadde vært trafikksentre også da tyskerne evakuerte Finnmark og de seks nordligste kommunene i Troms. De evakuerte kom med båter som anløp Tromsø der de ble registrert. For noen gikk turen deretter til Mosjøen. En god del ble sendt videre sørover med tog via Trondheim, der de blant annet måtte innom avlusningssentraler på f. eks. NTH og Teaterkafeen.  

Kontrollbøker for evakuerte 1944-1951

Tyske evakueringsmyndigheter utstyrte folk med kontrollbøker der opplysninger om støtte, oppholdssted, reiser mv. skulle føres inn. Etter krigen ble de videreført av norske myndigheter og hjelpeorganisasjoner.

Bøkene dokumenterer på familie- og individnivå livene til de evakuerte fra de ble drevet ut av sine hjem og til de vendte tilbake. I en enkelt serie i arkivet etter Flyktnings- og fangedirektoratet kan derfor etterkommere og forskere studere hele evakueringshistorien. Mange andre kilder fra vår nordligste landsdel ble brent sammen med landsdelens bygningsmasse.

Kontrollbok s. 8-9
Forsyningsnemnd. En av sidene i kontrollboken til familien fra Lyngen. Den viser litt av hva  familien fikk av støtte fra Furnes forsyningsnemnd i Hedmark. Foto: Odd Amundsen


Bøkene fungerte som et slags pass for evakuerte både under og etter krigen, med fingeravtrykk, fødselsdato mv.  Det var bøker for enkeltpersoner eller "hovedpersoner". Dette kunne være en mann med kone, barn og gamle foreldre. En stor del av de offentlige og private institusjonene som hadde med de evakuerte å gjøre under og etter krigen, har satt sine stempler i kontrollbøkene. Både Røde kors, Nasjonalhjelpen, og andre hjelpeorganisasjoner, var inne i bildet, sammen med militære.

Hvordan finne frem?

Serien med kontrollbøker er ordnet alfabetisk og dermed lett å finne frem i. I forskning rundt tvangsevakuering og tilbakeføring kan disse bøkene relateres til og suppleres med opplysninger i andre serier i de enorme arkivene etter Flyktnings- og fangedirektoratet.

Kontrollboknummeret er bindeleddet mellom de ulike arkivseriene. Først og fremst vil S-1677, serie F, Sentralregisteret for evakuerte, være sentral. Fc, Personregisteret, er et alfabetisk kartotekkortregister over de evakuerte. Registeret omfatter ikke bare evakuerte med kontrollbok, men også huleboere og politiske fanger. Serie Fa er ordnet fylkesvis etter hvilke kommuner de evakuerte ble bosatt i under evakueringsperioden. 

Kontrollbøkene for evakuerte fra Nord-Norge ble inntatt i Norges dokumentarv i 2018.

Av Bente Hartviksen. Hun er historiker og ansatt som førstearkivar i Arkivverkets seksjon for brukertjenester, Statsarkivet i Oslo.