ENG
rutetabellx

Dampfartøiet nr. 1 og nr. 2

De første dampskipene i Norge ble innkjøpt for statens regning i 1826. Byggingen foregikk ved et skipsverft i Dover i England, og de ankom Fredriksvern henholdsvis i desember 1826 og februar 1827.

Dampfartøiet nr. 2 ’Prinds Carl’

Fra 17. april 1827 ble de satt inn i passasjer- og postrute mellom Kristiania og Kristiansand og Fredriksvern og København. Dette markerte starten på et viktig kapittel i Norges skipsfartshistorie, nemlig overgangen fra seil til damp.

dampskibside1

Det som trolig var den første offisielle prøveturen med ’Dampfartøjet No.2’, som senere fikk navnet ’Prinds Carl’, foregikk onsdag 4. april 1827 fra Fredriksvern til Kristiania. Skipets sjef, kapteinløytnant Ole W. Erichsen, hadde to dager tidligere sendt et brev til postmesteren i Larvik, hvor han redgjorde for turen. Det var avgang fra Fredriksvern kl. 05.00, med anløp i Vallø, Horten, Holmestrand, Tronviken og Drøbak. Erichsen bad postmesteren om at pakker som skulle sendes og en liste over passasjerene ble levert ham om kvelden den 3. april.

Dampfartøiet nr. 1 'Constitutionen'

Tirsdag 17. april 1827 la ’Dampfartøiet No.1’, som senere fikk navnet ’Constitutionen’, ut på sin første seilias fra Kristiania til Kristiansand. Skipet ble ført av Christopher Budde og anløp Holmestrand kl. 09.30, som var i henhold til rutetabellen. Tolleren fant grunn til å gjøre en liten anmerkning i tollboken om begivenheten.

dampfartoietnr1

’Constitutionen’ brukte to og en halv til tre dager på ruten fra Kristiania til Kristiansand. Dette betydde at posten var fremme vel et halvt døgn tidligere enn ved ruten over land.

Skipene kunne i stille vær gjøre en fart på vel 7 knop. Fører og styrmann var sjøoffiserer, det øvrige mannskapet utgjorde 10-12 mann. Frakter og billettpriser var i førstningen høye. Lasterom var det ikke, og en tok i begynnelsen ikke større kolli enn 50 kg. Men båtene ble straks populære som passasjerskip. På sommeturene kunne ’Constitutionen’ ha omkring 200 passasjerer til hovedstaden, og ’Prinds Carl’ skal en gang ha ført 400 passasjerer til Danmark.

Rutetabell

I enkelte postarkiver kan en finne materiale om de postførende skipsrutene, blant annet rutetabeller og sirkulærer fra departementene.

rutetabellx
rutetabell2

Kilder:

  • Brev av 2. april 1827: Larvik postkontor, Ea – innkomne saker, eske 5.
  • Protokoll med overskriften «Indgaaende April 1827»: Holmestrand tollsted, Gaa – tollbøker rekke I: Inngående, nr. 5.
  • Rutetabellen er fra 1840 og er også å finne i arkivet etter Larvik postkontor, Ea – innkomne saker, eske 8.