ENG
IA Bannerbilde ny

Innebygd arkivering

Innebygd arkivering eller «Archiving by Design» refererer til et tankesett som har vært en del av diskusjoner i flere land de siste årene. Innebygd arkivering er ikke nødvendigvis en teknisk løsning, men en tilnærming som innebærer at tilgang til informasjon i et langtidsperspektiv skal håndteres allerede i utformingen av arbeidsprosesser og systemer/løsninger. Tilnærmingen er inspirert av innebygd personvern og innebygd informasjonssikkerhet.

Visjonen for 2025
Visjonen for 2025
Vår visjon for satsingen Innebygd arkivering: I 2025 bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på arkivering.
Pilot i innebygd arkivering
Pilot i innebygd arkivering
I fremtiden må virksomheter ha handlingsrom til å utvikle løsninger som fungerer til deres formål samtidig som de må kunne oppfylle de hensyn det nye lovverket peker på. Vi har gjennomført 2 piloter for å forstå mer rundt hvordan en brukersentrert dokumentasjonsforvaltning kan fungere.
Arkivfloken
Arkivfloken
Arkivfloken er et prosjekt som tar for seg utfordringer knyttet til hvordan offentlig sektor dokumenterer og tar vare på informasjon for fremtiden.
Aktiviteter og prosjekter
Aktiviteter og prosjekter
Prosjektet har fått tildelt midler fra Digitaliseringsdirektoratet, DOGA og Norsk forskningsråd, og samtlige aktiviteter er godt i gang.
Relevante artikler og lenker
Relevante artikler og lenker
Her ligger lenker til relevante artikler, kommentarer, samt litteratur og metoder vi lar oss inspirere av.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Ønsker du å følge med på utviklingen av arbeidet vi gjør og motta nyheter fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev som utkommer kvartalsvis og hold deg oppdatert på alle de spennende prosjektene vi holder på med.