ENG
IA Bannerbilde ny

Innebygd arkivering

Innebygd arkivering er en tilnærming til hvordan forvaltningen skal ta vare på digitale data på nye måter. Det betyr at man allerede i utformingen av nye arbeidsprosesser, systemer og løsninger tar hensyn til tilgangen til data i et langtidsperspektiv.

Hva er Innebygd arkivering?
Hva er Innebygd arkivering?
Vår visjon for satsingen Innebygd arkivering: I 2025 bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på arkivering.
Arkivfloken
Arkivfloken
Prosjektet Arkivfloken er en del av Innebygd arkivering. Arkivfloken har som mål å forstå mer om hvilke utfordringer som har ledet opp til dagens situasjon der forvaltningen sliter med å ta vare på dokumentasjon og arkiv på gode måter.
Forprosjekt StandardLab
Forprosjekt StandardLab
StandardLab vil i 2022 bli en arena der vi kan jobbe med å utvikle og forvalte fremtidige standarder. Fram til lansering av StandardLab skal vi bruke tiden på et forprosjekt. Der skal vi se til andre sektorer og andre land for å se hvordan de jobber med standardisering for å få inspirasjon til hvordan vi skaper den beste mulige arena for standardisering hvor offentlig sektor og leverandørene blir inkludert.
Regulatorisk sandkasse
Regulatorisk sandkasse
Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.
Vi vil ha kontakt med deg!
Vi vil ha kontakt med deg!
Arkivverket jobber for å spre kunnskap og læring om hvordan innebygd arkivering kan realiseres i praksis.
La deg inspirere
La deg inspirere
Her finner du piloter, gode eksempler og lenker til artikler for inspirasjon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Ønsker du å følge med på utviklingen av arbeidet vi gjør og motta nyheter fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev som utkommer kvartalsvis og hold deg oppdatert på alle de spennende prosjektene vi holder på med.
Andre aktiviteter og prosjekter
Andre aktiviteter og prosjekter
For å realisere innebygd arkivering i praksis har Arkivverket satt i gang en rekke aktiviteter og prosjekter. Disse skal på ulike måter bidra til at forvaltningen tenker nytt rundt arkivering og leverandørene utfordres til å løse utfordringer på helt nye måter.