Innebygd arkivering

Innebygd arkivering tilpasser sin organisering til nytt regelverk og prosessene som ligger foran oss. ​ Arbeidet med innebygd arkivering i Arkivverket handler om å finne mer effektive løsninger for arkivering i forvaltningen, finne handlingsrom i regelverk og finne hindringer som kan fjernes for en effektiv gjennomføring av arkivering og informasjonsforvaltning hos arkivskaperne.

Arbeidet har vært sentrert rundt et regelverk som har vært utdatert og vise handlingsrom, muligheter og identifisere hindringer for dette. Dette gleder vi oss til å fortsette med fremover også. ​

Arkivverket er i en prosess hvor vi sluttfører arbeidet med ny lov og forskrift. I den forbindelse vil vi måtte prioritere våre ressurser. I den forbindelse vil vi prioritere arbeide med å ferdigstille nytt regelverk og innhente behov til standardisering. Derfor gjør vi følgende endringer: ​

  • Regulatorisk sandkasse settes på pause frem til regelverk og standardisering er ferdig utviklet ​

  • StandardLab, omgjøres til Team standardisering, som fokuserer på å innhente behov i forbindelse med standardisering i nytt regelverk.

  • Det lages et dedikert team som skal ha kunnskap om konseptet, delta i internt og eksternt arbeid og fungere som fyrtårn for dette konseptet. ​

Hva er innebygd arkivering?
Hva er innebygd arkivering?
Vi har en visjon om at offentlig ansatte skal slippe å bruke tid på manuell arkivering. Arkivering skal ikke lenger være noe man tenker på i etterkant av en oppgave, men noe som skjer løpende og automatisk mens du jobber. Denne tilnærmingen kaller vi innebygd arkiv.
Hvorfor starte med innebygd arkivering?
Hvorfor starte med innebygd arkivering?
Innebygd arkivering skal gjøre det enklere å overholde lovbestemte krav offentlige virksomheter står overfor. I tillegg gir innebygd arkivering et betydelig potensiale for gevinster for den enkelte virksomhet og ikke minst for samfunnet.
Hvordan starte opp med innebygd arkivering?
Hvordan starte opp med innebygd arkivering?
For å realisere innebygd arkivering i praksis har Arkivverket utarbeidet noen tips og verktøy til hvordan din virksomhet kan starte prosessen.
Arkivverkets tilnærming til innebygd arkivering
Arkivverkets tilnærming til innebygd arkivering
Vi har satt i gang en rekke aktiviteter og prosjekter i arbeidet med å hjelpe offentlig forvaltning med arkivering i en digital tid. Disse skal på ulike måter bidra til at forvaltningen tenker nytt rundt arkivering og leverandørene utfordres til å løse utfordringer på helt nye måter. Få et innblikk i noen av våre viktigste problemstillinger
StandardLab
StandardLab
Arbeidet har vært nyttig og spennende i en tid der regelverket har hengt på etterskudd av den teknologiske utviklingen. Det har vært givende å finne nye løsninger, muligheter og handlingsrom for standardisering. ​ I forbindelse med at Arkivverket går inn i sluttarbeidet med ny lov og forskrift vil ressursene i Arkivverket som arbeider med standardisering prioritere å arbeide med å innhente behov for standardisering både eksternt og internt i Arkivverket. ​
Regulatorisk sandkasse
Regulatorisk sandkasse
Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkassse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. I 2023 har vi dessverre ikke ressurser til å ta opp nye prosjekter i sandkassen. Vi håper å kunne sette i gang nye søknadsrunder i 2024, men det forutsetter at vi har fått midler til satsingen på innebygd arkivering.
Vi vil ha kontakt med deg!
Vi vil ha kontakt med deg!
Arkivverket jobber for å spre kunnskap og læring om hvordan innebygd arkivering kan realiseres i praksis.