Innebygd arkivering

Vi har en visjon om at offentlig ansatte skal slippe å bruke tid på manuell arkivering. Arkivverket vil hjelpe offentlig forvaltning i å lykkes med arkivering i en digital tid. Vi ser et stort behov for at offentlige virksomheter på en enklere og mer effektiv måte tar vare på dokumentasjonen de produserer og behandler. Arkivering skal ikke lenger være noe man tenker på i etterkant av en oppgave, men noe som skjer løpende og automatisk mens du jobber. Denne tilnærmingen kaller vi innebygd arkiv.

Hva er innebygd arkivering?
Hva er innebygd arkivering?
Vi har en visjon om at offentlig ansatte skal slippe å bruke tid på manuell arkivering. Arkivering skal ikke lenger være noe man tenker på i etterkant av en oppgave, men noe som skjer løpende og automatisk mens du jobber. Denne tilnærmingen kaller vi innebygd arkiv.
Hvorfor starte med innebygd arkivering?
Hvorfor starte med innebygd arkivering?
Innebygd arkivering skal gjøre det enklere å overholde lovbestemte krav offentlige virksomheter står overfor. I tillegg gir innebygd arkivering et betydelig potensiale for gevinster for den enkelte virksomhet og ikke minst for samfunnet.
Hvordan starte opp med innebygd arkivering?
Hvordan starte opp med innebygd arkivering?
For å realisere innebygd arkivering i praksis har Arkivverket utarbeidet noen tips og verktøy til hvordan din virksomhet kan starte prosessen.
Arkivverkets tilnærming til innebygd arkivering
Arkivverkets tilnærming til innebygd arkivering
Vi har satt i gang en rekke aktiviteter og prosjekter i arbeidet med å hjelpe offentlig forvaltning med arkivering i en digital tid. Disse skal på ulike måter bidra til at forvaltningen tenker nytt rundt arkivering og leverandørene utfordres til å løse utfordringer på helt nye måter. Få et innblikk i noen av våre viktigste problemstillinger
StandardLab
StandardLab
Arkivverket har besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. Det skal kun gjøres nødvendige feilrettinger. Fremfor å videreutvikle Noark, vil Arkivverket utforske hvordan standardisering bør skje på arkivfeltet fremover. Sammen med andre aktører stiller vi spørsmålet om hvordan standardisering som virkemidel bør brukes for å ivareta arkivkrav i digitale systemer.
Regulatorisk sandkasse
Regulatorisk sandkasse
Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkassse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. I 2023 har vi dessverre ikke ressurser til å ta opp nye prosjekter i sandkassen. Vi håper å kunne sette i gang nye søknadsrunder i 2024, men det forutsetter at vi har fått midler til satsingen på innebygd arkivering.
Vi vil ha kontakt med deg!
Vi vil ha kontakt med deg!
Arkivverket jobber for å spre kunnskap og læring om hvordan innebygd arkivering kan realiseres i praksis.