ENG
forv_tall STAT

Innebygd arkivering

Innebygd arkivering eller «Archiving by Design» refererer til et tankesett som har vært en del av diskusjoner i flere land de siste årene. Innebygd arkivering er ikke nødvendigvis en teknisk løsning, men en tilnærming som innebærer at tilgang til informasjon i et langtidsperspektiv skal håndteres allerede i utformingen av arbeidsprosesser og systemer/løsninger. Tilnærmingen er inspirert av innebygd personvern og innebygd informasjonssikkerhet.

Visjonen for 2025
Visjonen for 2025
Vår visjon for satsingen Innebygd arkivering: I 2025 bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på arkivering.
Aktiviteter og prosjekter
Aktiviteter og prosjekter
Prosjektet har fått tildelt midler fra DIFI/DOGA og Norsk forskningsråd, og flere aktiviteter er allerede i gang .
Sammen kan vi løse floken!
Sammen kan vi løse floken!
Vi inviterer til et bredt tverrfaglig samarbeid om utvikling av morgendagens løsninger.
Vellykket leverandørmøte
Vellykket leverandørmøte
Arkivverket ved teamet i Innebygd arkivering arrangerte mandag 28. oktober et leverandørmøte med temaet hvordan tenke nytt om å ta vare på dokumentasjon.
Ta kontakt!
Ta kontakt!
Ønsker du å bli involvert i ett eller flere av aktivitetsløpene, vite mer, eller komme med innspill om dette arbeidet, så ta gjerne kontakt med oss!