ENG
IA banner Hva er IA

Hva er innebygd arkivering?

Vi har en visjon om at offentlig ansatte skal slippe å bruke tid på manuell arkivering. Arkivering skal ikke lenger være noe man tenker på i etterkant av en oppgave, men noe som skjer løpende og automatisk mens du jobber. Denne tilnærmingen kaller vi innebygd arkiv.

Innebygd arkivering er en brukerorientert tilnærming til hvordan forvaltningen kan ta vare på dokumentasjon i en digital tid. Det er ikke en konkret teknologisk løsning eller et sett med krav, men en måte å tilnærme seg hvordan arkivhensyn best kan ivaretas i arbeidsprosesser, systemer og løsninger. Ved å ivareta de arkivfaglige hensynene sikrer vi borgernes og samfunnets rett til innsyn i nåtid og fremtidens kulturarv.

Arkivverkets visjon for satsingen på innebygd arkivering er at offentlig ansatte skal slippe å bruke unødvendig tid på dokumentering og arkivering. Gjennom innebygd arkivering skal det bli lettere å identifisere og ta vare på den informasjonen som den enkelte offentlige virksomhet selv trenger for å fungere effektivt og lovlig. Det innebærer at informasjon som dokumenterer arbeidsprosesser håndteres på en slik måte at den: 
Er til å stole på, at den lett gjenfinnes og at den lar seg bevare så lenge vi har bruk for den.

 
De arkivfaglige hensynene:
 
Hensyn.png

For å lykkes med dette er det vesentlig at man allerede i utformingen av nye arbeidsprosesser, systemer og løsninger vurderer og tar hensyn til tilgangen til dokumentasjon i et langtidsperspektiv.

Innebygd arkivering betyr i praksis at man utformer systemer og løsninger som:

  • Støtter arbeidsprosessen optimalt
  • Ivaretar behovet for at vi kan ha tillit til, gjenfinne og gjenbruke dokumentasjon når vi trenger den 
  • Arkiverer løpende som en del av prosessen fremfor en separat prosess i etterkant
 

La deg inspirere av disse virksomhetenes ulike tilnærminger:

Kulturtanken
Kulturtanken
Den kulturelle skolesekken fikk etablert et felles IKT-system hvor fylkeskommuner og kommuner gjør saksbehandlingsoppgaver. Kulturtanken har utforsket hvordan IKT- systemet kan ivareta de ulike brukernes arkivplikt.
Arkivering på tvers av flere etater med Norsk helsenett
Arkivering på tvers av flere etater med Norsk helsenett
Norsk helsenett utforsker innebygd arkivering og vurderer å bruke fagsystemet Pega som arkivsystem, uten å ta utgangspunkt i Noark. De ønsker på sikt at Pega kan brukes til å saksbehandle og arkivere på tvers av ulike virksomheter, og å få til en måte å gi innsyn i saksbehandlingen på.
Bruk av datasjø for bedre innsyn i dokumentasjon
Bruk av datasjø for bedre innsyn i dokumentasjon
Stavanger kommune ønsker å gjøre innsyn i kommunens politiske møtedokumenter lettere ved publisere disse på eInnsyn via datasjøen. Dette ble prøvd ut i regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet som er et samarbeid mellom Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet.