ENG

Arkivverkets digitalisering i 2024

Her finner du informasjon om arkivkildene vi digitaliserer i 2024

Arkivverkets mål er å digitalisere og publisere de arkivene som brukes mest på våre lesesaler og i forbindelse med saksbehandling. Vi fokuserer nå særlig på å fullføre digitalisering av utvalgte landsdekkende kildetyper, slik at det digitale tilbudet er mest mulig likt, uavhengig av geografi.

Kilder som publiseres nå

I løpet av første halvdel av 2024 vil vi fullføre publisering av følgende arkivmateriale i Digitalarkivet:

  • Merkeprotokollene i merkeregisteret for fiskeflåten (Fiskeridirektoratets arkiv)
  • Søkbare navneregistre til arkivet Sosialdepartementet, Våre Falne, som allerede er publisert i skannet form
  • Dødsfallsprotokoller fram til ca. 1935 i lensmannsarkivene


Vi fullfører tidligere arbeid med å digitalisere følgende kildetyper: 

  • Skifteutlodningsprotokoller fram til ca. 1925
  • Flytte- og fremmedprotokoller i lensmannsarkivene, dvs. fram til 1943


Landssvikarkivet

Digitalisering av Landssvikarkivet er et arbeid som vil strekke seg over flere år. Stadig nye deler av Landssvikarkivet flyttes fra Riksarkivet til Arkivverkets magasiner i Mo i Rana, hvor digitaliseringen foregår, og hvor de ferdig digitaliserte landssviksakene skal lagres i framtida. Progresjonen i dette arbeidet er nærmere beskrevet og oppdateres jevnlig her


Kildetyper som er satt på vent

Videre digitalisering av kirkebøker, dvs. ministerialbøker, klokkerbøker og fødselsregistre, er satt på vent. Årsaken er at vi allerede har over 1500 kirkebøker på vent for publisering, som vi i øyeblikket ikke kan publisere med den tilretteleggingen som er nødvendig. Inntil vi kan publisere disse på en effektiv måte, vil vi ikke digitalisere flere kirkebøker, bare for å sette dem i publiseringskøen.  

Jordskifteprotokoller har tidligere stått oppført som en prioritert landsdekkende kildetype. Før vi eventuelt går videre med digitalisering av jordskifteprotokoller, vil vi evaluere arbeidet som er gjort så langt og hvilke gevinster det har gitt.