ENG
innovasjon nettsidebilde

Fagdager og konferanser

Her vil vi legge ut informasjon om faglige konferanser og andre arrangementer hvor Arkivverket deltar og/eller står som arrangør.

Conference: Documenting social processes and movements (2019)
Conference: Documenting social processes and movements (2019)
On the 25th of September 2019 the National archives of Norway in cooperation with Tidsskriftet Arkiv (The Norwegian Archives Journal) and the Department of Archivistics, Library and Information Sciences at Oslo Metropolitan University held the conference Documenting social processes and movements. We were honoured to have international speakers from The United States, Spain, Great Britain and Denmark.
Nyttig med erfaringsseminar om bruk av arkivutviklingsmidler
Nyttig med erfaringsseminar om bruk av arkivutviklingsmidler
Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene. Nå kan du se alle presentasjonene fra seminaret.
Jakten på de skjulte arkivene
Jakten på de skjulte arkivene
På mange måter er arkiver mer tilgjengelige enn noen gang. Men hva med de arkivene som ikke er så tilgjengelige, fordi de er blitt plyndret, gått tapt eller blitt skjult?