ENG
BERRE_mann med notatblokk

Nyttig med erfaringsseminar om bruk av arkivutviklingsmidler

Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene. Nå kan du se alle presentasjonene fra seminaret.

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. 

Hva er effekten av disse midlene? For sektoren? For regioner? For enkeltinstitusjoner? Det ville vi belyse på seminaret.

Disse midlene er viktige for Arkivverket. Gjennom dem har vi mulighet til å gå i dialog med arkivsektoren for å utvikle vårt fagfelt. Viktigst nå er den digitale utfordringen.

Mål om flere erfaringsseminarer

Det er første gang Arkivverket arrangerer et erfaringsseminar. Målet var å søke å samle litt av erfaringene fra de som har fått utviklingsmidler til privataekiv de siste åra.

Det var nyttig for Arkivverket. Tilbakemeldingene var også at det var nyttig for dem som kom og for framtidige søknader. Hva gjør man når man ikke får de midlene man har søkt om? Eller ikke får tilslag fra alle man håper? Det var en del snakk om nedskalering av prosjekter for å komme i mål, om kvalitet på digitalisering, om muligheter for for eksempel differensiering av nivået på ordning avhengig av behov.

Ideer til nye workshops kom også fram. Framover vil Arkivverket også søke å få fram erfaringsutveksling om utviklingsmidlene på KAI-konferansen og på Privatarkivkonferansen.

Det ble også diskutert hvordan vi kan sikre erfaringsutveksling og læring mellom prosjekter undervis.

Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig for nedlastning i boksene under.