ENG
IA banner vår tilnærming

Arkivverkets tilnærming til innebygd arkivering

Vi har satt i gang en rekke aktiviteter og prosjekter i arbeidet med å hjelpe offentlig forvaltning med arkivering i en digital tid. Disse skal på ulike måter bidra til at forvaltningen tenker nytt rundt arkivering og leverandørene utfordres til å løse utfordringer på helt nye måter. Få et innblikk i noen av våre viktigste problemstillinger

Verktøy for innovasjonsarbeid

Gjennom satsingen på Innebygd arkivering vil Arkivverket i kraft av sin rolle som utviklingsaktør være en pådriver for endring og innovasjon i offentlig sektor. Figuren under viser modellen Arkivverket jobber for å engasjere offentlig sektor til å tenke nytt rundt ivaretakelse av arkivhensyn.

Det lysegrønne feltet i sentrum av modellen beskriver den utprøvende prosessen vi ønsker at virksomheter, leverandører og andre relevante aktører skal ta del i. De mørkegrønne feltene beskriver hvordan Arkivverket og andre premissgivere støtter og fremmer prosessen.

IA Konseptmodell ny.png

 

 

Arkivverket har gjennomført og satt i gang en rekke tiltak og prosjekter for å lykkes med dette. Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet og forprosjektet StandardLab er de to største pågående prosjektene.

 

Dette er regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet
Dette er regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet
Den regulatoriske sandkassen skal tilby veiledning til utvalgte offentlige og private virksomheter, av ulike typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer.
StandardLab
StandardLab
Arkivverket har besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. Det skal kun gjøres nødvendige feilrettinger. Fremfor å videreutvikle Noark, vil Arkivverket utforske hvordan standardisering bør skje på arkivfeltet fremover. Sammen med andre aktører stiller vi spørsmålet om hvordan standardisering som virkemidel bør brukes for å ivareta arkivkrav i digitale systemer.
StartOff e-post - et viktig skritt mot automatisk e-postarkivering
StartOff e-post - et viktig skritt mot automatisk e-postarkivering
Prosjektet StartOff e-post er nå ferdig, og evalueringen er i gang. Vi har ikke funnet en endelig løsning på utfordringen med arkivering av e-post.
Arkivfloken
Arkivfloken
Prosjektet Arkivfloken er en del av Innebygd arkivering. Arkivfloken har som mål å forstå mer om hvilke utfordringer som har ledet opp til dagens situasjon der forvaltningen sliter med å ta vare på dokumentasjon og arkiv på gode måter.
Vellykket leverandørmøte
Vellykket leverandørmøte
Arkivverket ved teamet i Innebygd arkivering arrangerte oktober 2019 et leverandørmøte med temaet hvordan tenke nytt om å ta vare på dokumentasjon.